Galina Lettivella 75

  • от редакции
  • 05.06.2019
  • 199

Meijän tämänpäiväine gost’u on hyvin tuttu kui Karjalan ruadivon kuundelijoil, mugai äijil toizil Karjalan da Suomen eläjil. Iče minä vastavuin Galina Jegorovna Lettijevanke Karjalan ruadivon seinis, kus häi ruadoi kymmene vuottu. Nämmien vuozien aigah naine valmisti uudizii da paginoi omal armahal karjalan kielel. Tovelline oman muan da muamankielen suvaiččii. Kunne vai ei vedänyh tädä naistu elos, ga oma kieli da oma mua ainos oldih hänel tuvennu da suurennu abuniekannu. 3. päiväl kezäkuudu Galina Lettijeva pidi suuren merkipäivän. Myö kučuimmo nimipäivyniekkua paginal.