Kapkeikad vai čaškan pirgad 🍰 Kotikokki

Pirgad, plotuižed, magedusid… Laukoiš om lujas äi erazvuiččid paštatesid. Tundub, miše mugoižid magupaštatesid ei sa pašta kodiš iče. No mö naprim tehta kodiš populärižed kapkeikad. Mi om tulnu? 🍰 Kackat iče!