Kirjakamari 📗 Jaakko Rugojev

  • от редакции
  • 15.04.2017
  • 797

«Minulla oli perusteita sanoa, että tunnen kotimaani Karjalan aika hyvin» sanoi kerran Jaakko Rugojev. Me vakuutamme nämä sanat oikeiksi. Karjalan kansankirjailijan kynästä on lähtenyt valtava määrä runoja ja proosaa. 15. huhtikuuta Jaakko Rugojev täyttäisi vuosia.
📚
«У меня есть все основания говорить, что я очень хорошо знаю свою родину, Карелию,» — сказал однажды Яакко Ругоев. А мы говорим, что это — правда. Перу народного писателя Карелии принадлежит множество стихов и прозы. 15 апреля Яакко Ругоеву исполнилось бы 99 лет.