Kniigumelličča. Vepsläižed kirjad

  • от редакции
  • 22.03.2018
  • 342

Keväz’kun 16. päiväl Petroskoiš mäni kirjoiden ozuteluz. Sen nimi oli Kniigumelličča. Necel vastusel ozutihe kirjad, kudambad oliba paindud Periodika-paindištol vodel 2017. Sigä oli ozutadud kirjad Venäman rahvahiden kelil. Niiden kirjoiden keskes om 3 kirjad vepsän-ki kelel. Tundištoitam teid neniden kirjoidenke, pagižem kirjoiden tegijoidenke da tedištam, kut mäni heiden rad.