Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Elokuvatuottaja Ilkka Matilan haastattelu Ikitie-elokuvasta

Uusi suomalainen Ikitie-elokuva herätti suurta kiinnostusta Suomalaisella elokuvaviikolla Petroskoissa 8 ja 9.12. Elokuva kertoo 1930-luvun Neuvosto-Karjalasta ja tänne saapuneista suomalaisista. Elokuvan tuottanut Ilkka Matila kertoo elokuvatuotannosta ja siitä, miten Ikitietä tehtiin.
 • 15.12.2017
 • 101

TOIVE — 35

Petriskoin yliopiston tanssi ta laulu-yhtye Toive juhli 35 vuotisjuhlua. Meijen toimituksessa on kaksi toimittajua, kumpaset omalla aigua oldii tässä yhtyeessa… Arto Rinne ta Reino Rugojev meijen Kodirandasella… kuunnelguo!
 • 14.12.2017
 • 103

Vepsän rahvahan sarnad. Karjalan radion arhiv 1993

Vepsän rahvahal om lujas äi čomid starinoid da sarnoid. Kaik ned om ottud elospäi. Miččed-se nagrdase ristituid, kel om vähä mel’t, a toižed oma tarkiš mehiš. Miččiš-se rahvahan sijas nagrdase reboid, kondjid, händikahid, jänišid, varišid, meceläjid. Miččed-se starinad oma mugoižed, miččid todesižes elos ei ole. Neniden vepsän sarnoiden lugijad oma Šoutjärven, Kaskezan da Kvarcitnii-külän eläjad […]
 • 13.12.2017
 • 116

Jekaterina Borisovan uuzi kniigu

Anuksen piiri on toven bohattu kirjuttajil. Mainičen vaiku erähät nimet. Karjalankielizen runohuon kluassiekku Vladimir Brendojev, runoniekku da kiändäi Zinaida Dubinina, runoloin kirjuttajat Vas’a Veikki, L’ubov Tuttujeva, Vera Larionova, Tečin Šuura, Galina Fedulova, Jekaterina Borisova, kirjuttajat Tamara Ščerbakova, Valentina Kondratjeva, Nikolai Zaicev, Ivan Savin. Mennyt vuon ilmale piäzi toine Jekaterina Borisovan runokniigaine ”Linnan kummat”. Kuunnelkua midä […]
 • 13.12.2017
 • 91

11.12.2017 — Kižin suardu myöte

Kižin suari on Karjalan da Ven’an kaunehembii paikkoi, kunne joga vuottu tulou enämbi sadua tuhattu rahvastu ihailemah ainavoluadustu puuarhitektuurua da čomua Karjalan luonduo. Tänä vuon Kižin suarel enzimästy kerdua oldih pietty karjalan kielen livvin murdehen kurssat, kudamil minul lykysti kävvä da olla suarel kogonazen ned’alin. Pidäy sanuo, gu kurssiloin pidämizes oli sovittu jo mennyt vuon […]
 • 11.12.2017
 • 110

Georgii Černobrovkinal 50!

Anuksen kirjasto jo mondu vuottu on Anuksen piirin kul’tuuran keskuksennu da parahannu paikannu karjalan kieldy koskijoih pidoloih näh.Yksitostu vuottu Anuksen kirjaston johtajannu on tundiettu ven’alaine runoniekku, kiändäi da tovelline oman muan suvaiččii Georgi Ivanovič Černobrovkin. Ligakuul tämä nerokas mies täytti 50 vuottu. Kylmykuul minä ajelin kirjastoh pagizuttamah sen ruadajua Galina Fedulovua da potakoičin händy tuttavuttua […]
 • 05.12.2017
 • 143

Verez tullei 2017

Tänä vuon suurel vepsäläzel kirjuttajal Vasilii Pul’kinal olis täydynyh 95 vuottu. Uvven ”Verez tullei” al’manakan luadijat piätettih painua sih parahii kirjuttajan kerdomuksii. Myö taričemmo teijän kuunneltavakse kaksi Vasili Pul’kinan kerdomustu, kudamii lugou Galina Baburova.
 • 05.12.2017
 • 129

Valentina Karakina karjalan kielen tulies aijas

Tämänkerdaine gost’u on karjalan kielen opastai, kirjuttai, kiändäi Valentina Karakina. Kirjuttamine omal kielel, kielikurssiloin järjestämine da kiännösruado- juuri sil eläy vienankarjalaine inehmine. Mi tuou iluo da mih uskou tovelline oman kielen suvaiččii — tiijustatto meijän paginan kuultuu.
 • 05.12.2017
 • 136

Zoja Aution mustelenduildu

19. kylmykuudu Anuksen muuzikkuškolan tilois oli pietty Karjalan da Ven’an kul’tuurualan kunnivoitetun ruadajan, Anuksen rahvahan horan endizen johtajan Zoja Aution mustelenduildu. Sinä piän Zoja Dmitrijevna olis täyttänyh 80 vuottu. Kui meni mustelenduildu — pagizemmo tänäpäi.
 • 04.12.2017
 • 125
Показать еще