Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Kniigumelličča. Vepsläižed kirjad

Keväz’kun 16. päiväl Petroskoiš mäni kirjoiden ozuteluz. Sen nimi oli Kniigumelličča. Necel vastusel ozutihe kirjad, kudambad oliba paindud Periodika-paindištol vodel 2017. Sigä oli ozutadud kirjad Venäman rahvahiden kelil. Niiden kirjoiden keskes om 3 kirjad vepsän-ki kelel. Tundištoitam teid neniden kirjoidenke, pagižem kirjoiden tegijoidenke da tedištam, kut mäni heiden rad.
 • 22.03.2018
 • 83

Ristikanzan hengi

Suuren pyhän aigua himoittau paista ristkanzan henges. Mondu vuottu Jumalan sanua kiändäy karjalan kielel kirjuttai da runoniekku Zinaida Dubinina. Kuunnelkua midä naine kerdoi uskos Jumalah da ristikanzan henges.
 • 21.03.2018
 • 53

Päiväkesrä Jyskyjärvellä

Miun kallehet kuundelijat !! mje kucun teidä nyt Jyskyjärvee…päiväkesrää…tulkua vain …työ kuulettä karjalaisie lauluja ta miellyttävie muistelmie entisesta eloksesta…
 • 20.03.2018
 • 55

Marija Išukova — mečänhoidai

Täl nedälil, kolmanpiän kogo mieros ruvetah pidämäh Mečän päiviä. Meččy on meijän bohatus da ylbevys. Kerdu lähenöy moine pruazniekku, minä kučuin paginale ristikanzua, kudau kaiken oman ijän ruadoi mecän kazvattamizen da vardoiččemizen alal. Tänäpäi meijän paginkanzannu on anukselaine Marija Išukova. Tuttavummo hänenke jälles uudizii.
 • 19.03.2018
 • 92

Mirja Kemppinen

Ei vielä unohtun kevätpruasnikka Naisien päivä.. Naiset on meijen teemana tällä kerdua..dai sanoisinko naiskohtalo….meijen gostäna Kodirandazella tutkija Mirja Kemppinen… kuunnelguo meidä!
 • 15.03.2018
 • 97

Alavožen meččyzavodan istouriedu

Tämänkerdaizes meijän programmas myö vie kerran mustelemmo Alavožen meččyzavodan istouriedu da ruadajii. Mennyt vuon Karjalan kuulužu laitos olis täyttänyh 90 vuottu. Tänäpäi minä kučuin paginale kodialovehen istourien tiedäjiä, kirjuttajua da endisty zavodan ruadajua Nikolai Zaicevua. Yhtes hänenke livailemmo meččyzavodan istourien sivuloi.  
 • 12.03.2018
 • 161

Jyskyjärven naiset

Tämä meijen Kodirandaine syndy Jyskyjärvellä i ennen Kaunista kevätpruasnikkua Naizien päivyä myö pagajamma naizista…Jyskyjärven naizista!
 • 07.03.2018
 • 114

Pajuntaimen

Meijän lapsusaigua ei sua kuvitella ilmai suarnua. Se on paras keino kazvattua pienes hyväntahtoizen, ruadajan da oman muan suvaiččijan ristikanzan. Meijän paginas myö uvvessah tuttavutammo teidy suarnoinke, kudamii otimmo uvves ”Pajutaimen” kniigaspäi. Kniigan luadijannu da kiändäjänny karjalakse on ”Oma mua” lehten toimittai Maikki Spicinä.
 • 06.03.2018
 • 110

Vahnembi voimattomien hoidai Nina Kuz’mina

Täl nedälil kogo Ven’al da toizis mualoisgi ruvetah pidämän kaunistu kevätpruazniekkua Naizien päiviä, ruvetah hyvittelemäh kaikkii naizii. Täl kerdua minä kučuin paginale naistu, kudai jo nellikymmen vuottu ruadau lapsien tervehyön parandamizen alal. Täl kerdua meijän paginkanzannu on Karjalan tazavallan liečindyalan kunnivoitettu ruadai, Tazavallan lapsien bol’ničan sattavunnuzien ozaston vahnembi voimattomien hoidai Nina F’odorovna Kuz’mina.
 • 05.03.2018
 • 93

Kalagen školan Sportolimpiad

Kalagen školas om hüvä tradicii — tehta uhokus ičeze Penen Sportoplimpiadan lapsile. Kut om hüvä, konz lapsed, opendajad da vanhembad mänetaba aigad ühtes da voiba märitas vägel erazvuiččiš sportroduiš: biatlonas, estafetas štarguil da huzaiduses reguzil. Kogonaižen kun lapsed rižoiba ičtaze todesižikš Mirun Olimpiadan sportmehikš. Kuverz’ äi hüvid melid, ilod da ihastust tob nece olimpiad kaikile.
 • 01.03.2018
 • 161
Показать еще