Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

19.10.2017 — Gulja Polivanova Vidlaspäi. Runod. Elo

Tämbei minä tahtoin tundištoitta teid ühten čoman vepsläižen akanke Piterin agjaspäi, Podporožjen rajonaspäi, Vidl-küläspäi. Hänen nimi om Gul’a Polivanova. Hüvä vepsän kelen tundii, lahjakaz ristit, čoma runoilii da opendai. Hän om laskav mamoi, hüvä emäg da čoma sebranik. Gul’a Polivanova om sündunu edahaižes sures Taškent-lidnas, Uzbekistanas, no ičeze kodimaks, armhaks koditahoks hän lugeb penen vepsläižen […]
 • 19.10.2017
 • 42

16.10.2017 — Uut’arven nygösty da endisty elostu

Täl kerdua myö pyörähtämmös Anuksen čupul Uut’arven hieruizeh, kudai sijoitui kaheksan kilometrin piäs Kotkatjärvespäi. Yhtes uut’arviläzienke myö mustelemmo hierun istouriedu, rahvastu da kačommo kui nygöi eläy Uut’arvi.
 • 16.10.2017
 • 61

12.10.2017 — Šondjal-külä da sen eläjad

Necil kezal minei tuli oza ajada Piterin agjaha Podporožjen rajonaha da oleskelda päivän čomas vepsläižes küläs, Šondjalas. Taht ajada sinna sündui minai jo amu, no vaiše täl kezal se tuli eloho. Šondjal vastsi hüväl säl – päivaižel da lämäl, a rahvaz – čomil vepsläižil paginoil da hüväl melel. Kut minä tedištin jo möhemba, Šondjal om […]
 • 12.10.2017
 • 81

11.10.2017 — Kiimasjärvi

Tämä meijen Kodirandaine viey mjät kaunehee Kiimasjärvee… Kuunnelguo meidä i myö kerroisamma teillä äijän miellyttävyä.
 • 12.10.2017
 • 64

10.10.2017 — Verez tullei — Al’manah 2017

Kezän aigua Periodika julguamos ilmale piäzi seiččemes vepsänkieline ”Veres tullei” al’manakku. Mittumil tevoksil se ilahduttau lugijoi täl kerduo sanelou ”Kodimua” lehten piätoimittai da al’manakan toimittai Galina Baburova.
 • 10.10.2017
 • 127

09.10.2017 — Porfirjevan kvadroškola

Täl kerdua meijän Kodirandazes minä tuttavutan teidy On’kulan sygyzy-nimizeh lapsien kvadroškolah, kudai kaksi vuottu tagaperin rubei ruadamah Anuksen čupul On’kulan kyläs. Syvyskuun jälginedälil se keräi avvonazele čempionuatale lapsii ei vaigu Anuksen piirispäi, ga Petroskois da Sortavalaspäi. Kvadroškolan ruavos da motosportan kilbailus — myö pagizemmo täl kerdua.
 • 09.10.2017
 • 97

03.10.2017 — Sattuman Vanha tuttu

Sattuma folk ja kansan musiikkiyhtye on syntynyt vuonna 2003, jolloin petroskoiolaiset folkmuusikot Arto Rinne ja Dmitri Demin perustivat perhekvarteetin omien lastensa kanssa. Tänä kesänä Sattuma yhtye julkaisi uuden cd levyn, jonka nimi on ”Vanha tuttu”. Tänään yhtyeen solisti Arto Rinne kertoo uudesta levystä ja yhtyeestä.
 • 03.10.2017
 • 247

02.10.2017 — Zinaida K’urshunovan vuozipäiväkse

Nämil päivil omua Suurdu vuozipäiviä pidäy Anuksenlinnan kunnivoitettu eläi, Pionieroin taloin endine johtai Zinaida K’uršunova. I tänäpäi kai parahat da lämmät sanat myö lahjoitammo teile, kuldaine Zinaida Nikolajevna.
 • 02.10.2017
 • 155

18.09.2017

Taloi, kus eläy nero da suvaičus
 • 19.09.2017
 • 120

Valentina Mihailovna Zinkovič

Sügüz’kun 8.päiväl läksi elospäi Šoutjärv’-posadan eläi, päivkodin lapsiden kacui Valentina Mihailovna Zinkovič. Minei tuli oza tundištoitmahas hänenke koume vot tagaze. Vastuz’ oli tozi hüvä da lujas südäimeline. Valentina Mihailovna oli avonaine, laskav paginik, hän paksus muhazi da nagroi. Tahtoin johtutada Valentina Mihailovna Zinkovičad Karjalan radios da kundelta hänen čomad än’t. Armaz Valentina Mihailovna, mö muštam […]
 • 13.09.2017
 • 72
Показать еще