Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

16.08.2017 — Karjalan kielen sanoista

Каrjalan kielessa on kaikki sanat…ei pje käyttyä vierahie sanoja…konza kacot 6 ozaista karjalan kielen sanakirjua, niin sielä löyytää kai sanat… tästä meijen pagina tällä kerdua… kuunnelguo meidä!
 • 17.08.2017
 • 57

15.08.2017 — Rürik Lonin, Šoutjärven muzejan pämez’

Kanman 50-vottušt Šoutjärven muzejan jubilejad Karjalan radio vaumištab paginoid muzejan enččiš da nügüdläižiš radnikoiš. Täl kerdal mö johtutam Šoutjärven muzejan tegijad, folkloran keradajad, kirjutajad, kul’turradnikad Rürik Loninad. Radiopagin om ottud Karjalan radion arhivaspäi. Sen tegi Marina Zarubalova vodel 2003. Starinoičeb Rürik Petrovič Lonin.
 • 15.08.2017
 • 60

10.08.2017 — Maria Krükova da Jevgenia Antonova Šoutjärvespäi

Karjalan radion efiras om kaks’ vepsläšt akad, Karjalan man eläjad Maria Krükova da Jevgenia Antonova. Hö molembad eläba Šoutarv’-posadas ei edahan toine toižespäi, lujas čomis suriš vepsläižiš pertiš ani ojan randal. Molembad oma lujas aktivižed da südäimeližed akad. Minei tuli oza tundištoitmahas da pagižmaha heidenke. Kaikuččel om ičeze elo-oza, radte da kaceg miruhu.
 • 11.08.2017
 • 64

31.07.2017 — Galina Baburova. Runod

Karjalan radion adivoiš om vepsläine neižne, Kodima-lehtesen pätoimitai, Kipinä-kulehtesen toimitai Galina Baburova. Äjad tundeba händast kut hüväd lehtmehed, no vähän ken tedab, miše Galina kirjutab runoid vepsän kelel. Männuden voden lopus hän tuli ezmäižeks literaturkonkursas noriden vepsläižiden runoilijoiden keskes. Hänen Kaks’ palad – runo tuli muga kaikile mel’he, miše üks’ tutab Karjalan mal muzikant kirjuti […]
 • 31.07.2017
 • 87

31.07.2017 — Katkatut juuret

Juurettah ni kargei heinäine ei kazva- sanotah karjalazet. Täl kerdua minä kučun paginale Karjalan kul’tuurualan kunnivoitettuu ruadajua, endisty radiotoimittajua Nikolai Filatovua. Oman perehen da suvun ozas kerdou häi meile täl kerdua.
 • 31.07.2017
 • 108

27.07.2017 — Uuzi al’manuahu

Kezäkuul piäzi ilmale uuzi ”Taival” al’manahan noumeru. Mil se on bohattu, täl kerdua sanelou Natalja Sinickaja. Paginan lopukse työ kuundeletto ozan Valentina Kondratjevan uuvves kerdomukses ”Ozan tiešuarat”.
 • 27.07.2017
 • 114

24.07.2017 — Karjalan kanzalline teatru. Istourien sivuloi livailtes

Tänä sygyzyn Karjalan Kanzallizel teatral täydyy 85 vuottu. Täkse päiviä Karjalan Kanzalline teatru on ainavo ammatilline teatru muailmas, kus ozutetah spektakliloi suomen, karjalan, vepsän da ven’an kielil. Suuren merkipäivän kynnyksel on himo mustella niilöi ozuttelijoi, ket ruattih teatras enzi vuozinnu. Mittuine oli teatru silloi, kui se vastai nuorii omis seinis, kerdou teatran arvostettu ozuttelii Vieno […]
 • 24.07.2017
 • 91

24.07.2017 — Kižin suardu myöte

Kižin suari on Karjalan da Ven’an kaunehembii paikkoi, kunne joga vuottu tulou enämbi sadua tuhattu rahvastu ihailemah ainavoluadustu puuarhitektuurua da čomua Karjalan luonduo. Tänä vuon Kižin suarel enzimästy kerdua oldih pietty karjalan kielen livvin murdehen kurssat, kudamil minul lykysti kävvä da olla suarel kogonazen ned’alin. Pidäy sanuo, gu kurssiloin pidämizes oli sovittu jo mennyt vuon […]
 • 24.07.2017
 • 106

15.6.2017 — Lokkina. Pirgad

Vepsläižil rahvalaližiden pirgoiden tegemine oli i om nügüd’ lujas tärged azj. Kalitoid, kurnikoid, skancoid, magedoid pirgoid vävule, kürzid, kurnikoid, koloboid, pirgoid marjoidenke, lihanke da kalanke tehtas nügüdläižed vepsläižed emägad. Tämbei meil adivoiš om vepsläine emäg Nemž – küläspäi Leningradan agjaspäi Galina Lokkina. Mö pagižem vepsläižiš pirgoiš. Galina Ivanovna tegeb master-klassan kaikile radiokundelijoile, andab receptoid, kut […]
 • 16.06.2017
 • 206

14.6.17 — Vienan kansan laulajie

Miula käzissä on kaksi CD-diskua suuresta Vienan kansan laulajie sarjasta…dö monie vuozie näidä CD diskoja painau Juminkeko -säätiö…tänäpjänä meillä pagina lienöy Stepania Kemovasta da Lyyti Kuzminasta.
 • 16.06.2017
 • 136
Показать еще