Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Suomalaiž-ugrilaine seminar aspirantoiden täht

Semendkun augotišes ei edahan Suomen Hel’sinki-lidnaspäi mäni tedoseminar. Se mäni Kirkonummi-alovehes Nuuksio-londuzpuištos. Seminar tehtihe niiden noriden tedomehiden da aspirantoiden täht, kudambad opendaba suomalaiž-ugrilaižid kelid da literaturad. Meil adivoiš oma seminaran ühtnik Anastasija Afanasjeva da Helsinkin universitetan professor Riho Grünthal. No ezmäi kundelkam uzištod.
 • 18.05.2018
 • 44

Lapsien lugijoin kilbu Anukses

Kaheksandeltostu päiväl sulakuudu Anuksen lapsien kirjaston seinis oli pietty seiččemestostu lapsien runokilbu karjalan da suomen kielil ”On hengis kieli tuattoloin”, kudai oli omistettu suuren folkloristan da sanakniigoin luadijan Grigori Makarovan suandel vuozipäiväl. Kui meni tämä kilbu da ken tuli voittajakse — tiijustatto meijän paginan kuultuu.  
 • 17.05.2018
 • 79

Aleksandr Kräkkijev. Voinuvuvvet ainos mustos

73 vuottu tagaperin nellän vaigien voinuvuvven mendyy Venän mual tuli rauhu . Enämbi kahtukymmendy miljonua kuolluttu da niistiekse jiännytty oli sen voinan tulos. Sidä nikonzu ei unohteta meijän muan rahvas. Enimite hengih nygöi jiädih voinulapset, kuduat yhtes vahnembienke tirpettih gor’ua da nälgiä, oldih plennoloinke luagerilois sego vihaniekoin ual. Aleksandr Krakkijev on voinan lapsi. Kräkin perehel […]
 • 08.05.2018
 • 62

Jyrgilän voinuveteruanu P’otr Muhorov

Huomenenjälles kogo Ven’al ruvetah pidämäh kallistu pruazniekkua Voiton päiviä, ruvetah mustelemah niilöi, ken pani kai omat väit da hengen omua muadu puolistajes. Tänäpäi myö mustelemmo Vieljärven čupun Jyrgilän kylän eläjiä, kahten voinan veteruanua P’otr F’odorovič Muhorovua, kuundelemmo hänen eläviä iändy da mustelmii voinuvuozis. Tänä vuon Priäžän piirin kunnivoitettu opastai, frontoviekku olis täyttänyh 100 vuottu.
 • 07.05.2018
 • 65

Jari Rättyä & Käärmekeitto. Minä olen legioona

Arto Rinteen toimittamassa ohjelmassa kerrotaan suomalaisen Jari Rättyä & Käärmekeitto-yhtyeen uudesta albumista Minä olen legioona. Yhtyeen jäsenet kertovat uudesta levystään ja sen äänitysvaiheista. Bändi on vieraillut pari kertaa Petroskoissa ja yksi kappaleista on nimeltään Näkemiin, Petroskoi!
 • 07.05.2018
 • 98

Vepsläižed henged. Ol’ga Sobolenko

Tämbei mö jatkam tundištoitta teid vepsläižiden aktivistoidenke. Mö pagižem norenke da melentartuiženke neiččenke Ol’ga Sobolenkonke. Ol’ga Sobolenko om baltianmeren-suomalaižiden keliden da kul’turan tedokundan pästnik. Ol’an jured oma pohjoižvepsläižes Kaskez-küläspäi. Ei amu hän radab Rahvahaližen da regionaližen politikan ministerstvas. Ol’ga starinoiči meile ičeze polhe da ičeze rados.
 • 04.05.2018
 • 74

Mironova Jaakko Rugojevista

Jaakko Rugojevin 100 vuotisjuhlan puittehissa oli pietty konferensijoja, miellyttävie luventoja, missä kerroisetii klassikon runoloista,,romaaneista…no vähä ken tiedäy jotta vielä opastujana ollessa nuori Rugojev kierteli karjalaisie kylie myöten da keräi karjalaisie suarnoja da lauluja… tästä meijen pagina.
 • 25.04.2018
 • 98

Juakko Rugojevan merkipäiväkse

17. päivänny sulakuudu Petroskoin kanzallizes kirjastos oli pietty Juakko Rugojeval omistettu mustoillačču, kunne tuli rahvastu, kuduat tiettih kirjuttajua da suvajah hänen kirjutuksii. Yksi niilöis on ”Carelia” aigulehten endine piätoimittai Robert Kolomainen. Minä pagizutin miesty enne tädä suurdu piduo.
 • 24.04.2018
 • 76

Voinal poltettu lapsusaigu

Tämän kuun allus Kotkatjärves jo tostu kerdua oli pietty piirilöinväline konferentsii ”Voinal poltettu lapsusaigu”. Konferentsiele kerryttih voinan laspet, veteruanoin järjestölöin edustajat da rahvas, kuduat pietäh patriottistu ruaduo omis eländykohtis. I täl kerdua myö pagizemmo täs konferentsies da kuundelemmo voinulapsien istourieloi.
 • 23.04.2018
 • 91

Irina Sotnikova pätoimitajan rados

Kodima-lugendlehtesen pätoimitai Irina Sotnikova starinoiči Karjalan radiole ičeze rados, Kodima — lehtesen da Verez Tullei — al’manahan vaumičendas, toimišton peitusiš da jügedusiš. Kundelkam händast.
 • 21.04.2018
 • 119
Показать еще