Karjalazien runoloin puustikko kabrastettih

  • от редакции
  • 12.05.2022
  • 553

Petroskoil rahvas talgohol kabrastettih talven jälles Karjalazien runoloin puustikko

Tämä on uuzi nimi Petroskoin linnan kartal, eigo jogatoine tiijä, ku moine kohtu on olemas ihan keski-linnua. Aktivistat tahtotah ku puustikko kunnostettas Kunnostettu linnualoveh -programman hantuzisda potakoijah iänestämäh sen puoles