«Viestit-Karjala» suomen ja karjalan kielellä. 7. syyskuuta

  • от редакции
  • 07.09.2021
  • 523

— Aunuksessa pidettiin Vladimir Brendojevin muistolle omistettu tasavallan 21.karjalaisen kirjallisuuden festivaali Täs synnyinrannan minun algu.
— Karjalan tasavallan parhaat opettajat on palkittu heidän korkeista saavutuksistaan ja ammattitaidoistaan. Palkittujen joukossa on myös Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun opettajat Nadezhda Petrova ja Natalja Okuneva.
— Petroskoin kansallinen teatteri esiintyi onnistuneesti kolmannessa kansallisten teattereiden festivaalissa Krimin teatterisyksy.