04.07.2016

  • от редакции
  • 14.07.2016
  • 654

dApVk5EXd4w

Tänäpäi meijän Kodirandazen gost’annu on mieldykiinittai ristikanzu, Ven’an tiedoakadeimien Kielen, literatuuran da istourien instituutan nuori tutkii, filolougizien tiedoloin kandiduattu Aleksandra Rodionova. Kui roija tutkijakse da mibo se on tutkijan ruado? Ket ollah lyydiläzet da mittumal kielel hyo paistah? — tiijustatto tämänkerdaizes meijän programmas. Lopukse minä sanelen teile lapsien kvadraškolas, kudai ei muga ammui rubei ruadamah Anuksen čupul On’kulan kyläs, a gost’annu meil roihes školan emändy Galina Porfirjeva.