07.02.2017

  • от редакции
  • 07.02.2017
  • 1394

Tänä vuon rodieu jo 72 vuottu, kui loppihes Suuri Ižänmualline voinu. Myö ainos rubiemmo mustamah niilöi, ket pandih kai omat väit da annettih hengen oman muan puolistajes. On žiäli, gu voinuveteruanoi on jiännyh nygöi vai pikoi näppine, ga jogahine heis on kallehembi kuldua. Kenbo vie parembi voinnou mustella da sanella sit hirvies voinas omile lapsile da bunukoile, kui iče veteruanat da voinan lapset. I tänäpäi myö kuundelemmo erähii voinuvuozien istourieloi.