Oma pajo -hora pidäy konsertat Karjalan piirilöis

  • от редакции
  • 16.04.2021
  • 565

Mennyt vuon Karjalan rahvahan Oma pajo-hora täytti kolmekymmen vuottu. Vuozipäiväle omistettu konsertu oli pietty Petroskoil kevätkuun allus. Lahjakse horalazet suadih dengua konsertumatkoih Karjalua myöte. Kunne omapajolazet lähtietäh enzimäzikse, sanelemmo ielleh.