Armas randu-oma kieli

  • от редакции
  • 30.12.2019
  • 1827

Emmo ni silmiä ehtinyh lipahuttua kui on mennyh-huškahtannuhes vuozi 2019. Ven’al se oli sanottu Kanzoinvälizekse kandurahvahien kielien vuvvekse. Tämän vuvven aigua Karjalan linnois da kylis järjestettih kaikenualazii pruazniekkoi, kielikilboi, piettih festivualiloi, pajatettih da lugiettih runoloi. Mägriän školas 19. talvikuudu oli suuri pruazniekku Armas randu-oma kieli. Täl pruazniekal lapset da heijän opastajat ozutettih midä da kui hyö ruattih vuvven aloh muamankielen da kul’tuuran hyväkse. Kučun teidy pruazniekale Mägriän školah.