Hävyttömie lauluja

  • от редакции
  • 15.04.2020
  • 1215

Miun kallehet kuundelijat !! männyöllä kertua myö kerroisimma teillä hävyttömistä tai huliganskoloista suarnoista, starinoista..tänäpäjänä meillä on pagina huliganskoloista lauluista ta castuskoista…miun Kodirandazella tällä kerdua ollaa ylen miellyttävät kertojat, tämän teeman tutkijat Kieliinstituutin filologijan kandidaatti Valentina Mironova ta Filologijan tohtori Senni Timonen !
kuunnelguo meidä !!