“Heikkoloin lujat syväimet” kniigu

  • от редакции
  • 04.05.2020
  • 977

Jessoilan naiziennevvosto azui Voitonpäiväkse uvven mustokniigan nimel “Heikkoloin lujat syväimet”. Sih hyö kerättih tieduo Jessoilan cupus naizis da neidizis, kuduat lähtiettih frontale da voinan jälles kiänyttih järilleh omale rannale da elettih Jessoilan cupul kogo ijän.