Hyö voitettih täs voinas

  • от редакции
  • 21.01.2020
  • 1084

Vuozi 2020 Ven’al on ilmoitettu muston da kunnivon vuvvekse. Tänä vuon täydyy jo 75 vuottu kui loppih Suuri Ižänmualline voinu. On hyvä mieli, gu tänäpäigi rahvas mustetah tädä suurdu trageidiedu da počitoijah Ižänmuallizen voinan veteruanoi. Karjalan kylis da linnois puaksuh pietäh miitingoi, erähisgi vastavuksii veteruanoinke da voinan lapsienke, pystytetäh mustopaččahii voinal kuadunuzien da voinalpäi tulluzien kunnivokse. Yksi moizis memoriualois nygöi on Mägriäl da Videlen hierusgi, kunne myö pyörähtämmös täl kerdua.