Karjalan kieli on ainos hänen syväimes

  • от редакции
  • 29.05.2018
  • 710

1. päivänny kezäkuudu kogo Ven’al daigi toizis mualois ruvetah pidämäh Lapsien puolistuspäiviä. Muga rodih, gu juuri täl päiväl školien opstujil algavuu hätkenvuotettu kezäloman aigu, sendäh lapset enämbi kaikkii suvaijah tädä pruazniekkua. Naine, kudamua tänäpäi minä kučuin meijän paginale ylen äijäl suvaiččou lapsii da hyvin tiedäy kui oigieh kazvattua heidy, gu pitkän aijan häi on ruadanuh detsavus. Tänäpäi meijän paginkanzannu on Anuksen piirin Immalan kylän eläi Tatjana Sažujeva.