Kielentutkijan Georgii Kertan 100-vuozipäivy

  • от редакции
  • 02.02.2023
  • 384

Egläi täydyi sada vuottu kuulužan fenno-ugristan, filolougizien tiedoloin doktoran, Karjalan da Ven’an arvostetun tiedoruavon ruadajan Georgii Kertan roindupäiväs. Häi oli enzimäine saamen kielen da paikannimistön tutkii Ven’al. Georgii Kert oli äijien toizien kielitutkimuksien alguhpanijannu, kudamii nygöigi jatketah kielen, literatuuran da istourien instituutan kielentutkijat. Tiedomiesty musteltih kieli-instituutan tiedonevvoston suures istundos, kudai piettih egläi Karjalan tiedokeskukses.