Kielipezä: luajimmo da ruammo -seminuaru

  • от редакции
  • 19.04.2022
  • 296

Ven’a on monikieline mua, ga äijät kielet ollah häviemäs. Tänäpäi harvu kieli siirdyy sugupolves toizeh, sengäh gu perehis heitettih pagizendu omal kielel. Kielipezä on paras mahto elavuttua da säilyttiä kieldy da opastua sih lapsii 👪

Karjalan tazavallas Vieljärves on ainavo kogo Ven’al moine vähimistökieline päivyhoido. N’apukat-kielipezän viijenden vuozipäivän nimeh Karjalan kielen kodi pidi web-seminuran, kudaman aigua paistih kielipezän luajindas da ruandas.

📖