L’ubov’ Ivanova

  • от редакции
  • 01.07.2020
  • 686

Kaikid suremb vepsläine muzei, mitte sijadase Šoutjärves, ei ole vaiše tradicionaline muzei, se om tehnus äjiden ristituiden armhaks sijaks, kus vedetas melentartuižed vastused, kus voib lebaitas, pagišta jodes čajud da kuna lapsed rigehtiba školan jäl’ges. Muzejan radnikad tegeba äjan sen täht, miše adivoil oliži taht tulda tänna. Üks’ mugoižiš radnikoišpäi om L’ubov’ Ivanova, kudamban polhe vepsläižed sanuba: «Hänen käzišpäi kaik lähteb».