Muissa omat juuret

  • от редакции
  • 04.12.2019
  • 1457

Vuotta kaksi tagaperin myö kerroisimma teillä, miun kallehet kuundelijat, Aleksandra Stepanovna Stepanovan kirjasta Sombarven historijasta da Sandran omasta suvusta, midä hjan tutki monie monie vuosie…Kirja on venyähen kielellä nimellä Помни корни свои (Muissa omat juuret )
A nyt Aleksandra Stepanovna kjändi tämän kirjan omalla kaunehella karjalan kielellä…siidä meijen Kodirandazella kerroistau Aleksandra Stepanovna …
Kuunnelguo meidä !!