Muistelmie Talvisovasta

  • от редакции
  • 02.12.2019
  • 1590

Tänä vuon täydyi jo kaheksakymmen vuottu kui sytyi Nevvostoliiton da Suomen väline voinu. Se kesti sada viizi pitkiä päiviä. Tädä istourien kauhiedu sivuu kodvan ei suvaittu mustella da nostua ezil vie sen periä, gu kaikis voinis, kudamih yhtyi Nevvostoliitto, Talvivoinu oli ainavo, kudai sytyi Moskovan periä da kudai hävitti ylen äijy viärättömiä rahvastu. Midä myö tänäpäi tiijämmo Talvivoinas – pagizemmo täl kerdua.