Natalja Bogomolova pidäy kunnos perehen taloidu

  • от редакции
  • 07.02.2023
  • 244

Petroskoilaine Natalja Bogomolova kehittäy turizmua omas kodikyläs Kuuzirannas. Kuuzirandah kuuluu nelli kyliä, yhtes niilöis — Lisitsinon kyläs — eli tundiettu Onieganniemen bilinoinsanelii Irina Fedosova. Natalja Bogomolova pani kundoh perehen taloin, avai kodivehkehien ozuttelun. Nygöi naine ottau vastah rahvastu da tuttavuttau tulluzii oman kodirannan histourieh.