Nina Zaiceval om jubilei

  • от редакции
  • 25.05.2021
  • 450

Tämbei ičeze jubilejad praznuičeb tetab suomalaiž-ugrilaižes mirus tedomez’, filologijan tedodoktor, vepsän kirjkelen mamoi, vajehnikoiden da openduzkirjoiden avtor Nina Grigorjevna Zaiceva. Necil päivil Nina Grigorjevna sai Suomen suomalaiž-ugrilaiželpäi sebralpäi premijan, mitte om tulnu arvokahaks lahjaks. Meiden toimišton radnikad ozateleba Nina Grigorjevnad da toivotaba tervhut, uzid idejoid da pit’käd igäd.