Nina Zaitsevale 75

  • от редакции
  • 27.05.2021
  • 579

NINA ZAICEVALE 75
Nina Zaicevan nimi om tetab kaikes suomalaiž-ugrilaižes mirus. Hüvä runoilii, tetab tedodoktor, vepsän kirjkelen sädai, openduzkirjoiden tegii, kändai, parahim nevonik da sebranik. Karjalan radion radnikad ozateleba Nina Zaicevad sündundpäivänke da ühtes Karjalan tedokeskusen radnikoidenke starinoičeba, mitte kallž nece ristit om da kut mö kaik armastam händast! Ei amu läksi eloho Nina Zaicevan ”Virantanaz”-epos. Mö otim pohjaze sen palaižid da kirjutim ičeze runostarinan Nina Zaicevan polhe. Kundelkat tarkašti!