Pagin Natalja Gilojevanke Opi, opastu, ga älä öntästy -kniigah näh

  • от редакции
  • 26.12.2019
  • 543

Hos jälgivuozil meil Karjalas, dai Suomes on livuttu painamah kniigoi karjalan kielel, ga  nygöigi jogahizen uvven kniigan julguandu on suuri tapahtumu karjalazil da karjalan kielen suvaiččijoil. Suomes ruadai Karjalan kielen seuru painatutti uvven kniigazen nimel Opi, opastu, ga älä öntästy. Midä sen luadijat potakoijah oppie, mih opastuo da mindäh vakustetah öntästymizes? Sih nähte meijän toimittai Ol’ga Ogneva pagizutti kniigan toimittajua Natalja Gilojevua.