Šokšun da Šoutjärven posadan pämehen valičused

  • от редакции
  • 10.09.2020
  • 630

13. suguz’kud Karjalan Anižröunan kahtes posadas — Šokšus da Šoutjärves rahvaz valičeb pämehid. Nugud’ valičusiden kanman rahvaz voib lugeda informacijad kandidatoiden polhe vepsan kelel.