Sündum vepsän rahvahal

  • от редакции
  • 18.01.2018
  • 746

Ende vepsän rahvahal Sündum oli kaikid tärktemb aig tal’vpraznikoiden keskes. Sündum jatksi Raštvoišpäi Vedenristmižihesai, läz kaks’ nedalid. Ende necil aigal vepsläižil zavodihe Uz’ Voz’-ki. Möhemba Uz’ Voz’ praznuičiškanziba 1. päiväl vilukud. A Raštvoid 7. päiväl vilukud. Suremb kaikid praznik kaikuččes vepsläižes kanzas oliba Raštvad, Isusan Hristosan sündundpäiv. Necen päivän polhe om lujas čomin kirjutadud Jevangelijas, Lukan starinas. Vepsläižed pidiba Raštvoid korktas. Nece oli kanzaline praznik I ku ken-ni kanzaspäi oli radol verhas mas, ka praznikaks kaiken ladi pörttas kodihe. Ved’ Raštvoil rahvaz käveli službale jumalanpertihe, kulišti pagastkelloiden bangutest, vastsi ristituid, ked käveliba pertidme, pajatiba da hvaliba Isusad Hristosad. Tämbei mö johtutam, kut ende vepsläižed praznuičiba Sündumad da kut vastsiba Raštvoid. Meil adivoiš oma Galina Lokkina da Raisa Vaganova.