SUOMALAIŽ-UGRILAIŽEN MUZIKAN KAFEDRALE 30 VOT

  • от редакции
  • 20.11.2023
  • 127

Täl vodel Petroskoin konservatorijan Suomalaiž-ugrilaižen muzikan kafedrale täudui 30 vot. Neniš voziš kafedra pästi 170 etnomuzikologad, kudambad radaba tedomehin da opendajin institutoiš, pajo- da kargsebroiden vedajin, tutabin artistoin. Kafedral openzihe üläopenikad Venäman erazvuiččiš agjoišpäi. Heiden keskes oliba karjalaižed, vepsläižed, komi, udmurtad, mordva, mariicad, hanti da mansi rahvahan ezitajad. Kaik ühtes hö opendaba, kaičeba da kehitoitaba Venäman tradicionaližid muzikaližid kulturoid.