Svetlana Georgijevskoin ozuttelu Kiži-muzies

  • от редакции
  • 13.12.2022
  • 199

Kiži-muzien ozutteluzualas avattih taidoilijan, kallivopiirroksien tutkijan Svetlana Georgijevskoin On aigu kivilöi kerätä -nimine ozuttelu. Mustan riissubumuagan avul Svetlana ottau kallivopiirroksis koupiet. Jälles häi piirrustau bumuagal kallivopiirroksien kuvii.