Toimituksemme vetaraanit: Toivo Ahav

  • от редакции
  • 04.05.2020
  • 524
Viime vuosina kansalliskielinen toimituksemme on huomattavasti nuortunut, mutta aikoja sitten tv- ja radiotöissä oli paljon sotaveteraaneja. He ovat jo poisnukkuneet, mutta me, nuori sukupolvi, muistamme ja kunnioitamme kaikkia heitä. Monta vuotta Toivo Ivanovitš Ahava toimi radiotoimittajana. Vuonna 2007 Voiton päivän kynnyksellä entinen päätoimittajamme Aleksandr Jeremejev haastatteli Toivo Ivanovitšia tämän sotavuosista. Katsotaan tämä haastattelu nyt yhdessä.