Uusi opassusvuosi algo…

  • от редакции
  • 01.09.2021
  • 533

Miun arkistossa on säilyn tämä ylen miellyttävä pagina Marija Ivanovna Tarasovan kera…hjan ruodo skolassa enämmä 40 vuotta..

Ice karjalaine aina puolisti karjalan kieldä da tahto jotta skolassa karjalan kieldä opassettais dögo päivä…Ruavosta, kielesta, probleemoista —

kaikesta pagajamma tänäpäivänä meijen Kodirandazella..kuunnelguo meidä