Venehjarven Lesoset

  • от редакции
  • 13.10.2021
  • 549

Miun kallehet kuundelijat ! myö jatkamma purkua meijen arkistuo…näinä vaikeina aikoina meille on hyvin vähän matkoja Karjalua myöten…no !! hyvä kuin on meillä arkisto !! niin tänäpäivänä miun ohjelmassa pakajamma Lesosien perehesta ta Venehjarvesta…missä myö olimma monie kertoja…miun Kodirandazella Santeri Lesonen, Niina Lesosen, Iivana Lesonen….kuunnelguo meitä !!