«Viestit-Karjal» karjalan da suomen kielel 📺 19.05.2022

  • от редакции
  • 19.05.2022
  • 595

«Viestit-Karjal» karjalan da suomen kielel 19. oraskuudu 2022

— Karjalan Paanajärven kanzalline puusto oraskuus täyttäy 30 vuottu. Sen luondo on vähilleh koskematoi da eläin- da kazvimuailmu — bohattu
— Kanzallizes muzeis ozutettih toimittajile Osmo Borodkinan Kalevala-aiheizien runoloin käzikirjutus. Muzein ruadajien mieles sit voibi tulla tazavallan simvolu
-Vahnat vešit avvutetah säilyttiä perehien istouriedu. Tuukselaizen Zoja Žuravl’ovan kois tässähgi seizotah buabas jiännyöt stuavat. Niilöi kävyi kaččomah meijän kuvausjoukko

📺