Viestit-Karjal karjalan da suomen kielel 28. tuhukuudu 2023

  • от редакции
  • 28.02.2023
  • 295

— Sul’čin on perindölline karjalaine syömine. Kui da konzu karjalazet pastetah sul’činua?

— Kalevalan päiviä vaste Petroskoin Kanzallizes teatras avattih nellän Karjalan taidoilijoin ozuttelu.

— Kotkatjärves piettih kalastajien kilbu. Omii neroloi ozutti enämbi 50 talvikalastuksen suvaiččijua.