”Viestit-Karjal” karjalan, suomen da vepsän kielel 1. kylmykuudu 2022

  • от редакции
  • 01.11.2022
  • 366

— Karjalan tiedokeskukses piettih yheksändettostu Bubrihan lugemizet. Tiedomiehet paistih kielen da kul’tuuran roulis nygyaigazes elaijas.
— Čalnan keskučas avattih uuzi puustikko nimel Ystävys. Se azuttih paikallizien virguniekoin da biznesmiehien yhtesväil.
— Kondupohjan kirjastos piettih Inkeriläzien ehty. Rahvas tiijustettih, midä projektua Karjal-Suomi-seura on jo pidänyh da midä kaččou pidiä tuliel aigua.