Viestit-Karjal karjalan, vepsän da suomen kielel 28. kevätkuudu 2023

  • от редакции
  • 28.03.2023
  • 229

— Karjalas algavui dokumentoin vastahotanduaigu enzimäzih kluassoih. Kaikkiedah meijän tazavallas huavatah avata enämbi kolmie sadua enzimästy kluassua.
— Onieganrannikon piirin Kalajoven kylän kul’tuurutaloi pandih kundoh. Suuren remontan jälles se tuaste avai omat veriät.
— Karjalan rahvahan liitto pidäy seminuaroi, kudamien aigua sanellah etnospektakliloin luajindas. Kaksi mostu jo oli Priäžäs da Uvven Vilgan pos’olkas.