”Viestit Karjala” vepsän, karjalan da suomen kelel 28. elokud 2020

  • от редакции
  • 28.08.2020
  • 463

 

Pühäpäivän kiviradnikad praznuičeba ičeze professinališt praznikad. Starinoičem heiden jügedas da tärktas rados.

— Petroskolaine Aleksei Prokin pučihesures paukaspäi da kudoškanzi lavahurstid. Tundištamoiš hänenke.

— Tämbei kogonaižes Suomes kinoteatroiš ezmäižel kerdal ozutadas ezmäine pit’k fil’m, kus pagištas karjalan kelen livvin paginal. Sen nimi om ”Syksyn jälkeen saapuu kevät”.