Eläkeläzil loppih toizis ristikanzois erikseh olenduaigu

  • от редакции
  • 24.08.2020
  • 338

Tänäpäi astuu voimah Karjalan piämiehen piätös, kuduan mugah eläkeläzet suajah kävvä laukkah kogo päivän aigah. Tässäh heih niškoi oli miärätty aigu yheksäs yhtehtostu čuassussah huondestu. Sidä paiči ruadajat eläkeläzet, kel igiä on piäl 65 vuottu, voijah uvvessah kävvä ruadoh.