Media-forumin osastot

  • от редакции
  • 22.09.2016
  • 568

Suomelais-ugrilaisen media-forumin ensimmäisen päivän iltapuolella ruato jatkui nellässä työosastossa: Kansallisien aikakauslehtien paino, Kansalliset radio- ta TV viestimet, Suomelais-ugrilaini online muailma ta Elokuva Karjalassa ta Karjalasta.

Работа Финно-угорского медиа-форума продолжилась на четырех секционных площадках: «Национальная периодическая печать», «Национальная телерадиожурналистика», «Финно-угорский мир online» и «Кинематограф в Карелии и о Карелии».