Rahvas ollah torpan kazvattamistu vastah Unusjärvel

  • от редакции
  • 23.03.2020
  • 443

Karjalazien yheksändes kerähmös paistih ei vaigu kieles da kul’tuuras. Luonnonvardoičustu, kalastustu da mečästysty koskies sekcies puolet aijois paistih kalankazvatandulaitoskien ruavos. Toiči niilöin avuandas rahvas tiijustetah jo myöhä, konzu kai on jo piätetty. Nygöi hädäkelloh soitetah Mujehjärven piirin Ondarven eläjät. Hyö ollah torpankazvatandulaitoksen avuamistu vastah Unusjärvel. Omii mielii rahvas sanottih yhtehizes kerähmös.