Šoutjärven vepsän etnografižele muzejale — 55 vot

  • от редакции
  • 19.05.2022
  • 199

ŠOUTJÄRVEN MUZEJALE 55 VOT
Täl vodel Šoutjärven vepsän etnografižele muzejale täudub 55 vot. Om tozi hüvä sü pagišta muzejan istorijas, sen augonpanijoiš da nügüdläižiš radnikoiš. Meil adivoiš tambei oma Šoutjärven muzejan pämez’ Natalia Anhimova da muzejan radnikad Valentina Uhanova da Lubov Ivanova.