Tolkun pagin 📗 В краю калевальских песен

  • от редакции
  • 20.12.2018
  • 1385
124 vuotta sitten suomalaisen valokuvauksen edelläkävijä Into Konrad Inha teki suuren matkan Vienan Karjalaan. Vieraillessaan Vienan runokylissä hän otti yli 200 valokuvaa. Matkan tulokseksi vuonna 1911 päivänvalon näki kuvaeepos Kalevalan laulumailta. Kirja on yltänyt neljään painokseen. Juminkeko-säätiö julkaisi kirjan viimeksi vuonna 2015. Vuoden päästä säätiön puheenjohtaja Markku Nieminen ehdotti kirjoittaja ja kääntäjä Robert Kolomaiselle kirjan käännettäväksi. Venäjännös painetaan tässä vuodenvaihteessa. Ennen kirjan julkistamista toimittajamme Jevgenia Marionkina keskusteli Robert Kolomaisen kanssa hänen käännöstyöstään.
📕
124 года назад пионер финской фотографии Инто Конрад Инха совершил большое путешествие по Беломорской Карелии. Во время путешествия по рунопевческим деревням он сделал более 200 фотографий. Результатом той поездки стал изданный в 1911 году фотоэпос «В краю калевальских песен». Книга переиздавалась три раза. В последний раз в 2015 году фондом «Юминкеко». Год спустя председатель фонда Маркку Ниеминен предложил публицисту и переводчику Роберту Коломайнену перевести книгу на русский язык. Перевод выйдет в свет в конце 2018 — начале 2019 года. В преддверии этого события наш журналист Евгения Марионкина побеседовала с Робертом Коломайненым о сложностях перевода.