Verso lapsilla

  • от редакции
  • 01.06.2022
  • 210

Tänäpäivänä meillä on kaunis lapsien pruasnikka Lapsien puolistamispäivä !!
Ennen meijen toimitus valmisti ohjelmie lapsilla…meillä oli Verso — ohjelma.
I sidä monie vuosie valmisti meijen toimittaja Natasa Vokulova
Tänäpäivänä Natasa muistelou niidä aigoja ta kertou lapsista !! Työ kuuletta meijen Verso ohjelmie eri vuosilta, missä lapset pajatetaa ta kerrotah suarnoja ta runosie karjalan kielellä !!
Kuunnelguo meidä !!