”Viestit-Karjal” karjalan, vepsän da suomen kielel 15. kylmykuudu 2022

  • от редакции
  • 15.11.2022
  • 119

— Kylmykuun allus Šuojus da Derev’ankas salvattih poštuozastot. Nygöi ruadua poštal on jygei, sendähgi poštanruadajat ei pyzytä ruavos hätkie.
— Petroskoin Raution nimine muuzikkuopisto pidi Severnoje ožerelje -nimizen kanzoinvälizen kilvan. Voittajien nimet ilmoitettih mennyt pyhänpiän.
— Rahvahan muuzikan Toive-ansambli pidi nelländenkymmenenden vuozipäivän. Merkipäivän nimeh rahvastu kerättih suureh pruazniekkukonsertah.