Alavozen fermeru Jekaterina Kuttujeva

  • от редакции
  • 06.10.2020
  • 342
Alavozen fermeru Jekaterina Kuttujeva

Karjalan tazavallas kehitetäh muatalovuttu. Joga vuottu Muatalovusministerstvu pidäy kilbua fermeroih niškoi da jagau voittajile grantujengua. Mennyt nedälil Karjalan tazavallan muatalovusministru Vladimir Labinov kävyi Anuksen piirih kaččomah, midä fermerat — grantukilvan voittajat, ostettih suaduloih jengoih.