Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

15.6.2017 — Lokkina. Pirgad

Vepsläižil rahvalaližiden pirgoiden tegemine oli i om nügüd’ lujas tärged azj. Kalitoid, kurnikoid, skancoid, magedoid pirgoid vävule, kürzid, kurnikoid, koloboid, pirgoid marjoidenke, lihanke da kalanke tehtas nügüdläižed vepsläižed emägad. Tämbei meil adivoiš om vepsläine emäg Nemž – küläspäi Leningradan agjaspäi Galina Lokkina. Mö pagižem vepsläižiš pirgoiš. Galina Ivanovna tegeb master-klassan kaikile radiokundelijoile, andab receptoid, kut […]
 • 16.06.2017
 • 85

14.6.17 — Vienan kansan laulajie

Miula käzissä on kaksi CD-diskua suuresta Vienan kansan laulajie sarjasta…dö monie vuozie näidä CD diskoja painau Juminkeko -säätiö…tänäpjänä meillä pagina lienöy Stepania Kemovasta da Lyyti Kuzminasta.
 • 16.06.2017
 • 76

14.06.2017

Ijän kaiken karjalazil ei olluh nimidä omembua armastu kodii. Sidä akkiloittih, gu piendy lastu rouno, piettih puhtahannu da čomannu. Tänäpäi, kui työ jo saitto ellendiä, myö rubiemmo pagizemah karjalazis kodilois. Kacommo mittuminnu net oldih ulgonpäi da sydämes, kui niilöi salvettih, a vvutetah meile sit filolougizien tiedoloin kandiduattu Ol’ga Žarinova da Anuksen liugiläzien muzein ruadai Lydmila […]
 • 14.06.2017
 • 63

08.06.17 — Seminar-praktikum Karjalas

Karjalan radion efiras om pagin suren seminaran polhe, mitte ei amu oli tehtud Petroskoiš da Šoutjärves igähižiden rahvahiden oiktusiden polhe. Seminar kerazi lujas äi rahvast Venäman erazvuiččiš lidnoišpäi, agjoišpäi, eskai verhiš maišpäi. Aktivižed mehed, regionan da federacijan valdmehed, zakonantegijad, lehtmehed, tedomehed, juristad da ekspertad tuliba seminarale Karjalan male. Seminar oli tozi unikaline. Miččed küzundad sil […]
 • 08.06.2017
 • 41

08.06.17 — Živatad vepslaižiden elos

Om tetpas, miše tämbeižehe päivhasai vepsän rahvahan živatoiden mir ei ole oppidud lophussai. Völ ajak-se vot tagaze vepsläižil ei olend ni üht kirjad, kudambad starinoičižiba meile vepsläižen faunan polhe. Vodel 2006 vepsän rahvaz sai čoman kirjan, nimi kudambale om ”Živatad vepslaižiden elos”. Kirjan tegii om Karjalan kelen, literaturan da istorian institutan radnik Irina Vinokurova. Ičeze […]
 • 08.06.2017
 • 39

08.06.17 — Ivan Savin da Pekka Perttu

Sulakuun loppupäivil runoniekkua Ivan Savinua kučuttih Kanzallizien kultuuroin keskukseh Paginkluban gost’akse. Kirjuttai Savin saneli sit, midä koskou hänen syväindy: karjalan kieli, kirjalližus da kielen tilandeh. Lugi kirjuttai omii runoloigi da kerdoi omas tuotandos. Kodirandaine kanualan lopukse myö taričemmo teijän kuunneltavakse Pekka Pertun kerdomuksen ”Naapurukset”. Se on otettu ”Maiseman silmä” kniigas päi. Lugijannu on Kanzallizen teatran […]
 • 08.06.2017
 • 29

07.06.2017

Tällä kerdua meijen pagina lienöy Risto Bogdanovista....Karjalan 100 vuotisjuhlaksi Kieliinstituutin tutkijat valmissetaa kirjua tästä ihmisesta....ken hjan oli ? Meillä kerroistau Lydmila Ivanova....
 • 07.06.2017
 • 47

Paanajärven puistolla — 25 vuotta

Paanajärven puisto tänävuodena täyttäy 25 vuotta....22 vuotta puistossa ruadau Tatjana Jungina...Midä puisto ruadau..millä eläy..kaikesta tästä meillä tänäpjänä kerroistau Tatjana Jungina
 • 31.05.2017
 • 54

Valentina Karakinan kiännökset 30.5.17

Viime aikana hyvin kehittyy karjalankielinen käänöskirjallisuus. Niin Valentina Karakina ”Vienan tyynet ta tuulet” kirjan ilmestymisen jälkeen Jevgeni Karakinin kanssa käänsivät ”Biblien lapsille”. Sen lisäksi he jatkavat aikoinaan aikakauslehdissä painettujen kalevalaisten kirjailijoiden suomenkielisien teosten kääntämistä vienan kielelle.
 • 30.05.2017
 • 28

30.05.2017

Enzimazenny päivänny oraskuudu olis tayttanyh 90 vuottu Karjalan kuuluužu Alavozen meččyzavodu. Vuvves 2008 se ei rua, ga rahvas tässähgi ainos mustellah sidä hyväl sanal. Mustelemmo myögi. Kui minä jo uskaldin mennyt kerral, tänäpäi meijän paginkanzannu on Kondratjevoin pereh. Lydmila Mihailovna da Vladimir Ivanovič kaiken oman ruadoeloksen annettih Alavozen meččyzavodal.
 • 30.05.2017
 • 70
Показать еще