Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Pekka Vaara. Viena 1918

Tämänkerdazessa meijen Kodirandazessa myö pagajamma Pekka Vaaran uuesta kirjasta Viena 1918.Kun maailman sota tuli Karjalaan! Kodirandazella Pekka Vaara.
 • 17.10.2018
 • 182

Armas Mišinan mustole

9. ligakuudu on lähtenyh tuonilmaizih Karjalan rahvahan kirjuttai, kiändäi, Ven’an da Karjalan kul’tuurualan kunnivoitettu ruadai Armas Mišin. Kaikin tutah händy tutkijannu, Kalevala-eeposan kiändäjänny da Karjalan kirjuttajien liiton monivuodehizennu johtajannu. Suuren kirjuttajan mustokse myö taričemmo teijän kuunneltavakse ohjelman, kudai oli valmistettu runoniekan 80 vuozipäiväle. Kuunnelkua midä kirjuttai kerdoi silloi.
 • 16.10.2018
 • 113

Ogahakas taival (I oza)

Kezän aigua on piässyh ilmoih anukselazen miehen, kirjuttajan Aleksandr Kräkkijevan kniigu Ogahakas taival, kudaman sivuloil suau lugie prouzua, runuo da i kirjuttajan kiännösty. Täl kerdua myö jatkammo paginua täh kniigah nähte. Kui mennyt kerralgi, minä kučuin paginale anukselastu miesty, kirjuttajua Aleksandr Kräkkijevua. Yhtes hänenke myö kävymmö läbi kniigan sivuloi da mietimmö meijän muan nygypäivästy elostu […]
 • 16.10.2018
 • 84

Leiby suuh — mieli piäh

Leiby suuh — mieli piäh. Ken teis ei ole kuulluh tädä sananpolvie? Meijän elostu ei sua kuvitella leivättäh, ilmai sidä ni vägie ruadoh ei rodie. Vai leiby vačan täyttäy. Kezän aigua Suomen Kuusamos piettih karjalan kielen kursit, kudamien vedäjinny oldih Ol’ga Karlova da Valentina Karakina. Täl kerdua paginteemakse oli vallittu karjalaine päčči da leiby. Tänäpäi […]
 • 11.10.2018
 • 112

Karjalainen musiikki parhailta etnomuusikoilta

Arto Rinteen toimittamassa musiikkiohjelmassa soi nykyaikainen karjalainen musiikki Petroskoin parhailta etnomuusikoilta. Karjala-rokkia Santtu Karhulta, maagista musiikkia Noidilta, tanssimusiikkia Anna Tullalta, räppiä Ondreilta, kansanmusiikkia Toiveelta, rokkia D’Airotilta sekä folkkia Mylläreiltä ja Sattumalta.Hauskoja kuunteluhetkiä!
 • 10.10.2018
 • 188

Marija Gerasimova — Jyskyjärven vanhin eläjä

Marija Filippovna Gerasimova on Jyskyjärven kylän vanhin eläjä. Maikiksi händä kucutaa kyläläiset. Mje kucun nyt teidä gosti Marija Filippovnan luo..kuundelmaa hänen miellyttävie muistelmie da kaunista karjalua.
 • 10.10.2018
 • 80

Taival -al’manuahu 2018 (vienakse)

Kezän aigua ilmale piäzi kahtestostu ”Taival” al’manuahu. Sen varustettih lugiettavakse Oma mua lehten piätoimittai Ol’ga Melentjeva da Karjalan radion toimittai Nadežda Mičurova. Minä kučuin paginale Ol’gua Melentjevua, kudai kerdoi al’manuahan ainehistos. Paginan lopukse taričemmo teijän kuunneltavakse ozan Jaakko Rugojevan ”Kevät” kerdomukses. Pidäy mainita, ku sen kiändi vienan karjalakse Galina Lettijeva.
 • 10.10.2018
 • 75

Aleksandr Kräkkijevan kniigu Ogahakas taival

Kezän aigua on piässyh ilmoih anukselazen miehen, kirjuttajan Aleksandr Kräkkijevan kniigu ”Ogahakas taival”. Täs kniigas myö pagizemmo tänäpäi. Mikrofonan tyveh minä kučun sen kirjuttajua Aleksandr Kräkkijevua.
 • 08.10.2018
 • 79

Uuzi Taival — al’manuahu 2018

Kezän aigua jo kahtestostu kerdu ilmale piäzi ”Taival” al’manuahu. Sih mahtuttih livvin da varzinais — karjalazien kirjuttajien prouzu- da runotevokset. Al’manuahan ainehiston keriäjinny da toimittajinnu oldih ”Oma mua” lehten piätoimittai Ol’ga Melentjeva da Karjalan radion toimittai Nadežda Mičurova. Midä mieldykiinittäviä on varustettu livvinkarjalazih lugijoih niškoi, sanelou al’manakan luadii Nadežda Mičurova.
 • 01.10.2018
 • 86

45 vuottu Kiuruzel

Pajol istun, pajol astun, pajol aigua menetän. Naizis, kudamienke minä tänäpäi rubien pagizemah, toizin et ni sano. Vesselät, čomat da nuoret syväimel — kakin hyö pajatetah Tuuksen horas, kudamal on čoma nimi Kiuruine. Nämmil päivil Kiuruine täytti nellikymmen viizi vuottu. I tänäpäi myö mustelemmo horan istouriedu da pagizemmo pajattajienke.
 • 01.10.2018
 • 93
Показать еще