Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Koverin istourien sivut (II oza)

Mustoitan, gu mennyt kerral myö pagizimmo Koverin istourien sivut – proektas, livailimmo Nurmoilan da sen lähihieruloin istourien sivuloi. Täl kerdua myö jatkammo sida paginua.  
 • 18.02.2019
 • 85

Sajan verod

Tämbei meiden pagin om sajan polhe. Ved’ nece om üks’ tärktembiš azjoišpäi ristituiden elos. Mö tedistam miččed saiverod oliba vepsläižil da eläbä-ik nügüd’ nene verod vepsläižiden keskes.  
 • 15.02.2019
 • 111

Päiväkesrä Jyskyjärvellä

Nyt, miun kallehet kuuntelijat, myö lähemmä teijen kera Jyskyjärvee…päiväkesrää. Svetlana Nikolajeva, Elviira Gundareva, Lidija Nikilajevna Ragujeva. Heijen kera tällä kerdua pagajamma meijen Kodirandazella.
 • 13.02.2019
 • 234

Nikolai Zaicevan «Nägemizih, Tuulos»

Karjalas on jo tulluh hyväkse perindökse vuvven lopus piästiä ilmoile uuzii kniigoi. Mennyt vuozigi ei olluh poikevuksennu. Talvikuun keskipuolel anukselaine kirjuttai Nikolai Petrovič Zaicev täytti 80 vuottu. Roindupäivän kynnyksel ilmoile piäzi kolmas kirjuttajan kniigu. Kniigan nimekse on pandu ”Nägemizih, Tuulos”. Tarkembah täs kniigas tiijustatto meijän paginan kuultuu.
 • 12.02.2019
 • 258

Kotiranta 8.2.2019

Arto Rinteen toimittamassa ohjelmassa voitte kuunnella Karjalassa tuotettua nykyaikaista musiikkia. Mukana Santtu Karhu, Olemba, Cadeu, Noid, IO, Myllärit.  
 • 12.02.2019
 • 227

Koverin istourien sivut-proektu (I oza)

Tänäpäi myö kodvazekse kävähtämmös Anuksen Nurmoilah, tuttavummo sen rahvahanke da kylän istourieh. Pidäy sanuo, gu Nurmoilan eläjät yhtyttih suureh proektah ”Koverin istourien sivut”, kudai on azuttu kyläturizman kehittämizekse. Täh proektah nähte roihesgi meijän pagin täl kerdua.    
 • 11.02.2019
 • 197

Кольские саамы. Пекка Зайков

Tänäpäivänä nellän muan saamelaisilla on merkittävä päivä, hyö juhlitaa Itsenäispäivyä. Meijen Kodirandaine kerroistau teillä Kuolan saamelaisista. Meijen gostänä Kodirandazella professori Pekka Zaikov
 • 06.02.2019
 • 262

Suomalaista retroiskelmää 1970-luvulta

Arto Rinteen toimittamassa musiikkiohjelmassa kuuntelemme suomalaista retroiskelmää 1970-luvulta. Miltä kuulostaa Andrei Petrovin, Smokien,Roy Orbisonin, The Beatlesin ja David Bowien musiikki suomeksi?
 • 05.02.2019
 • 384

Ščerbakovan jälgimäine kiännösruado

Tuhukuun nelländel päiväl lapsienkirjuttajal Tamara Ščerbakoval olis täydynyh 75 vuottu. Sulakuus rodieu jo vuozi, kui tämä nerokas inehmine lähti tuonilmaizih. Jälgimäzenny kirjuttajan ruavonnu oli Astrid Lindgrenin ”Peppi pitkysukku” kniigan kiändämine karjalan kieleh. Žiäli, gu Tamara Vasiljevna ei ehtinyh nähtä tädä kniigua painetunnu. Pakkaskuul Kiännä — seminuaran aigua minä pagizutin Aleksi Ruuskastu da Natalja Gilojevua, kuduat […]
 • 05.02.2019
 • 291

Makkozet Vieljärvelpäi

Vieljärvi on čoma da suuri järvi, kudamas ymbäri on äijy pikkarastu hierustu. Nämmil čomil paikoil ijän kaiken elettih karjalazet. Ei muga ammui minul puuttui kävvä Vieljärvele da tuttavuo Makkozien perehenke. Jänöiselläl rodivunnuh Vladimir Mihailovič da hänen mučoi pannilččy Marija Sem’onovna eletäh täl čomal Vieljärven rannal jo piäle kolmiekymmendy vuottu. Heijän ičen nostettu, näbei kodine nägyy […]
 • 04.02.2019
 • 238
Показать еще