Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Impi, Anisja, Jouki

Miun kallehet kuundelijat !! Tämänkerdaine meijen Kodirandaine kerroistau karjalaisista naisista …Miun ohjelmassa työ kuulett»a muistelmie entisesta elämästä kotikylissa….niin Impi Kostykevic, Jouki Huovini, Anisja Vdovitsina…kuunnelguo miellyttävie muistelmie ta kaunista karjalua!
 • 15.08.2018
 • 39

Paavo Leontjeval — 80

24. päivänny heinykuudu suurel lehtimiehel, kirjuttajal, oman muan istourien tutkijal Pauli Leontjeval olis täydynyh 80 vuottu. Jo kolme vuottu ei ole meijänke tädä nerokastu tutkijua da kirjuttajua. Kai Leontjevan elos oli omistettu omal mual, omal rahvahal. Minuu lykysti pitkäh tiediä da vastavuo tämän miehenke. Myö kirjutimmo mondu lähetysty, kudamis Leontjev kerdoi kaikis vienankielizis kirjuttajis da […]
 • 03.08.2018
 • 74

Marija Tarasovan karjalazien suarnoin kiännökset

Monil karjalas on tuttu Anuksen linnan eläi Marija Ivanovna Tarasova. Suurih Selgih rodivunnuh naine mondu vuottu ruadoi Anuksen keskiškolas noumeru yksi algukluassoin opastajannu. Löydyi inehmizes kiändäjängi neruo. Kiändämäh pienii suarnazii, runozii da arbaituksii karjalakse naine rubei ruadajes školas. Tänäpäi myö taričemmo teijän kuuneltavakse erähii niilöis.
 • 31.07.2018
 • 68

Paušoilu minun syväimes

Naistu, kudamanke tänäpäi roihes meijän pagin, voibi sanuo Siämärven čupun aigukniigan kirjuttajakse da oman kylän histourien kaiččijakse. Täl kerdua meijän paginkanzannu on Anna Vasiljevna Kouru Särgilahtespäi. Iče naine on rodivunnuh Paušoilas. Täl kerdua myö yhtes Anna Vasiljevnanke mustelemmo hänen roindukylän histouriedu, endisty elaigua da rahvastu. Kanualan toizes ozas myö pagizemmo karjalazien ristittämizes. Kuunelkua meidy!
 • 30.07.2018
 • 115

Elonpu-praznik Šoutjärves

14. päiväl heinkud Änižen randal čomas Šoutjärv-‘ posadas oli tehtud jogavoz’ne vepsläine Elonpu-praznik. Täl kerdal praznikale tuli äi adivoid, melentartuižid pajo- da kargsebroid. Sigä oli käzitöiden jarmark da vändoid lapsile-ki. Tämbei mö lähtem teidenke Elonpu-praznikale da tundištamoiš necen čoman praznikan adivoidenke. Fotokuvad: Julia Naumova.
 • 26.07.2018
 • 97

Anna Ivanovna Kottina

Tämbei meil adivoiš om čoma Šoutjärvelaine ak Anna Ivanovna Kottina. Anna Ivanovna om tutab opendai da aktivine ristit. Hän starinoičeb meile ičeze opendajan rados da veteranoiden horas.
 • 20.07.2018
 • 80

Uhtuon karjalaisien päivä

Miun kallehet kuundeliat ! tällä kerdua myö teijen kera lähemmä Kalevalah..Uhtun karjalaisien pruasnikkah ! kuunnelguo meitä !!
 • 27.06.2018
 • 61

Jaakko Rugojev «Vain kerran kullekin»

Sulakuus Karjalas kunnivoitettih suurdu kirjuttajua da runoniekkua Jaakko Rugojevua. Kai pivot oldih järjestetty kirjuttajan sadavuodispäiväle. Nerokas runoniekku, prouzukirjuttai, kiändäi. Oman kielen da oman rahvahan tovelline puolistai. Hänen tevokset kerrottih kylien da linnoin tavallizis eläjis, voinutapahtumis da elaijan juumoruhetkisgi. Tänäpäi myö taričemmo teijän kuunneltavakse ozan kerdomuskes ”Vain kerran kullekin”.
 • 26.06.2018
 • 64

Muuzikkumiehen Iivan L’ovkinan mustokse

Tänä vuon sada viizitostu vuottu olis täyttänyh Karjalas tundiettu muuzikkumies, Petrovskoin da Vieljärven rahvahan horien perustai, Anuksen rahvahan horan johtai Ivan Ivanovič L’ovkin. Tänäpäi myö mustelemmo tädä ristikanzua da kuundelemmo hänen kirjutettuloi pajoloi.
 • 25.06.2018
 • 64
Показать еще