Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Nikolai Zaitsevan uuzi kerdomus

Tänä vuon runohuon päivänny Anuksen kirjastos piettih ”Minun mua” kerävökniigan prezentacien. Täh kniigah painettih monien Anuksen piirin kirjuniekoin tevokset, kudamien joukos oli Nikolai Zaicevangi uuzi kerdomus. Kirjuttai on tänäpäi meijän paginkanzannu.
 • 11.06.2019
 • 162

Kui oza käski….

Tänä vuon minuu moneh kerdah puutui kävvä Anuksen čupule, Tuuksen hieruh pagizuttamah rahvastu. Tänäpäi minä tuttavutan teidy Jekaterina Ivanovna Romanovanke, tytöššy häi oli Markova. Naine on rodivunnuh Šoltjärves, kazvoi Vieljärves, a elämäh tuli tänne Tuuksele. Mindäh elaigu eroitti Jekaterina Ivanovnua omas roindukyläs da kui häi puutui Anuksen čupule — ezmäi Mačarveh, a sit Tuukselegi – […]
 • 11.06.2019
 • 115

Repol»an kaunista karjalua

Tällä kerdua mje kucun teidä matkaa Repolän kylää…kuundelmaa kaunista repolan murretta…
 • 06.06.2019
 • 138

Vuokkiniemen Kylätalo

Vuokkiniemen Kylätalon 10 vuotisjuhlasta kerromma tässä ohjelmassa…kuunnelguo meidä
 • 05.06.2019
 • 140

Galina Lettivella 75

Meijän tämänpäiväine gost’u on hyvin tuttu kui Karjalan ruadivon kuundelijoil, mugai äijil toizil Karjalan da Suomen eläjil. Iče minä vastavuin Galina Jegorovna Lettijevanke Karjalan ruadivon seinis, kus häi ruadoi kymmene vuottu. Nämmien vuozien aigah naine valmisti uudizii da paginoi omal armahal karjalan kielel. Tovelline oman muan da muamankielen suvaiččii. Kunne vai ei vedänyh tädä naistu […]
 • 05.06.2019
 • 90

Karjalan TV — 60

Jo 60 vot Karjalan televidenii ihastoitab ičeze kacujid čomil teleozutesil da veresil uzištoil. Ned oma ei vaiše venän, no vepsän, karjalan da suomen kelil-ki. Enamb 30 vot tagaze Karjalan teleefiraha tuliba programmad vepsän kelel. Tämbei mö enämba tedištam teletoimitajan radon polhe, ved’ meil adivoiš om Periodika-paindišton toimitai Galina Baburova da Karjalan televidenijan toimitai Marija Filatova.
 • 03.06.2019
 • 107

Zoja Oleshoval-80

  Tänäpäi minä uvvessah kučun teidy omah roindukyläh — Videleh. Täs kyläs vie kuuluu karjalan kieli, karjalaine pajo da eletäh tozi nerokkahat karjalaizet, kudamat ei tahtotah unohtua omii juurii da omua kieldy. Yksi niilöis on Oleševa Zoja Mihailovna. Suures mäis enne voinua rodivunnuh inehmiine, jo mondu vuottu eläy Videlen kyläs. Tiettäväine, voinulapset on eletty jugiedu […]
 • 29.05.2019
 • 208

Vuokkiniemen Kylätalo. 10 vuotta takaperin

Näinä päivinä Vuokkiniemen kylätalo juhli omua 10 vuotisjuhlua…mitä kaikkie sielä oli myö kerromma teilla toisissa meijen ohjelmissa, a nyt mje tahon muisuttua teillä mitä oli 10 vuotta takaperin…avajaisissa…kuunnelguo meidä !!!
 • 29.05.2019
 • 167

Kondratjevan uusi kertomus

  Runohuon päivänny Anuksen linnas piettih kolmen kniigan prezentaciet. Niilöin joukos oli Valentina Kondratjevan ”Ozan tiesuarat” kerävökniigugi. Se on jo toine kirjuttajan tevos. Naine jatkau omua kirjutusruaduo nämmil päivilgi. Muga tulies ”Taival” al’manakas painetah uuzi oza ”Ystäväzet” kerdomuksen sarjaspäi. Sen alguluvut ollah painettu vaste ilmestynnyös ”Ozan tiesuarat” kniigas. Pagizutin kirjuttajua Anuksen kirjastos da kyzelin mis […]
 • 24.05.2019
 • 612

Tunkuon karjalaiset

Miun kallehet kuundelijat !! tänäpäivänä mje kucun teidä matkaa Tunguon karjalaisien luo…matkaa, kummaine oli vuotta 15 tagaperin,,,voit olla i enämmän…miula arkistossa löydy kuda midägi..erähie näistä ihmisista dö ei ole elossa…no hyö kaikin eletää miun muissossa….kuunnelguo meidä !!!!  
 • 23.05.2019
 • 312
Показать еще


Яндекс.Метрика