Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Mitruset

Myö jatkamma meijen teemua Karjalaiset Suomessa…miun Kodirandazella tällä kerdua ollaa Suojarven karjalaiset, vellekset Leo ta Puavila Mitruset…
 • 14.06.2018
 • 92

Valentina Kondratjevan kerdomukset

Anuksen piirin Issoilan kyläh rodivunnuh puolekse ingeriläine, puolekse karjalaine tyttöine eli omua kummakastu lapsen elaigua. Hänen lapsusvuvvet ei oldu tävvet iluo. Oli sie i gor’ua da i igäviä. No se tyttöine säilytti omas syväimes lämmii da hyvii mustoloi, kudamii nygöi jo kirjuttajannu olles, häi panou bumuagal. Valentina Mihailovna Kondratjevan kerdomukset muga syväh koskietah lugijoin syväimii, […]
 • 06.06.2018
 • 81

Karjala ja karjalaiset professori Heikki Kirkisen kirjoissa

Meijen Kodirandazella tänäpäivänä myö muistelemma professori heikki Kirkistä da pagajamma hänen kirjoista, kummaset kerroisetaa Kajalan historijasta da karjalaisista….meijen Kodirandazella histoorikko Sergei Zaikov…kuunnelguo neidä!
 • 06.06.2018
 • 78

Teemu Raudaskoski & Fantasma

Arto Rinteen toimittaman ohjelman vieraina ovat Teemu Raudaskoski ja Hannes Hyvönen Suomesta. Duo teki ensimmäisen Venäjän-kiertueensa toukokuun puolivälissä esiintyen Petroskoissa ja Leningradin alueella esittäen musiikkia tuoreelta Valoääni-albumiltaan.
 • 01.06.2018
 • 89

Muzejan ö

18. päiväl semendkud mirus praznuitas muzejoiden päiv. Se om znamasine päiv ei vaiše muzejoiden radnikoile, no ristituile-ki, kudambad navediba muzejoid. Sen päivän äi muzejoid mirus om avaitud. Kaik tahtnik voib maksmata kävuda mugoižihe surihe muzejoihe kut Ermitaž, Tretjakovskaja Galereja, Luvr da toižed. No oma-ki penembad muzejad, kudambad mugažo ozutaba ristituile melentartuižed azjad. Mugoižen muzejan om […]
 • 31.05.2018
 • 112

Natalja Gilojeva ja Sari Maarit Karjalaine

Tämän päivän meijen Kodirandazella miun gostina ollaa Natalja Gilojeva da Sari Maarit Karjalaine…mistä on meijen pagina ??? tiettäväine kielesta, juurista, karjalaisista…kuunnelguo meidä i työ tijussatta äijän miellyttävyä!
 • 30.05.2018
 • 110

Juho Mullonen oman muan poigu

Inkeriläzen rahvahan kohtalo oli ylen vaigei. Mi heidy oli tapettu, työtty vierahil mualoile da vuozien mendyy ei piästetty omile konnuile. No rahvas kestettih kai. Hyö säilytettih oman kielen, omat perindöt, oman kul’tuuran. Karjalas eli da nygöigi eläy inkerin rahvastu. Juuri moizennu oli inkeriläine mies Juho Mullonen -tovelline oman inkerin kanzan poigu, kudai kaikel omal eloksel […]
 • 29.05.2018
 • 73

Karjalan kieli on ainos hänen syväimes

1. päivänny kezäkuudu kogo Ven’al daigi toizis mualois ruvetah pidämäh Lapsien puolistuspäiviä. Muga rodih, gu juuri täl päiväl školien opstujil algavuu hätkenvuotettu kezäloman aigu, sendäh lapset enämbi kaikkii suvaijah tädä pruazniekkua. Naine, kudamua tänäpäi minä kučuin meijän paginale ylen äijäl suvaiččou lapsii da hyvin tiedäy kui oigieh kazvattua heidy, gu pitkän aijan häi on ruadanuh […]
 • 29.05.2018
 • 83

Uni vepsläiziden mel’kuvas

Uni om ani noidesine azj ristitun elos. Endevanhoiš aigoišpäi ristitud tahtoiba teta, mikš mö nägem uned i midä uned znamoičeba. No kaiken se uni jäi ozoitesen ristitun täht, sikš se om lujas melentartust. Meil adivoiš om Darja Hil’, Petroskoin universitetan uläopenik . Hän starinoičeb meile, uskoiba-ik vepsläižed unihe, kut hö selgenzoitiba niid, da miččed unen […]
 • 25.05.2018
 • 98
Показать еще