Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Mirja Kemppinen

Ei vielä unohtun kevätpruasnikka Naisien päivä.. Naiset on meijen teemana tällä kerdua..dai sanoisinko naiskohtalo….meijen gostäna Kodirandazella tutkija Mirja Kemppinen… kuunnelguo meidä!
 • 15.03.2018
 • 72

Alavožen meččyzavodan istouriedu

Tämänkerdaizes meijän programmas myö vie kerran mustelemmo Alavožen meččyzavodan istouriedu da ruadajii. Mennyt vuon Karjalan kuulužu laitos olis täyttänyh 90 vuottu. Tänäpäi minä kučuin paginale kodialovehen istourien tiedäjiä, kirjuttajua da endisty zavodan ruadajua Nikolai Zaicevua. Yhtes hänenke livailemmo meččyzavodan istourien sivuloi.  
 • 12.03.2018
 • 134

Jyskyjärven naiset

Tämä meijen Kodirandaine syndy Jyskyjärvellä i ennen Kaunista kevätpruasnikkua Naizien päivyä myö pagajamma naizista…Jyskyjärven naizista!
 • 07.03.2018
 • 102

Pajuntaimen

Meijän lapsusaigua ei sua kuvitella ilmai suarnua. Se on paras keino kazvattua pienes hyväntahtoizen, ruadajan da oman muan suvaiččijan ristikanzan. Meijän paginas myö uvvessah tuttavutammo teidy suarnoinke, kudamii otimmo uvves ”Pajutaimen” kniigaspäi. Kniigan luadijannu da kiändäjänny karjalakse on ”Oma mua” lehten toimittai Maikki Spicinä.
 • 06.03.2018
 • 102

Vahnembi voimattomien hoidai Nina Kuz’mina

Täl nedälil kogo Ven’al da toizis mualoisgi ruvetah pidämän kaunistu kevätpruazniekkua Naizien päiviä, ruvetah hyvittelemäh kaikkii naizii. Täl kerdua minä kučuin paginale naistu, kudai jo nellikymmen vuottu ruadau lapsien tervehyön parandamizen alal. Täl kerdua meijän paginkanzannu on Karjalan tazavallan liečindyalan kunnivoitettu ruadai, Tazavallan lapsien bol’ničan sattavunnuzien ozaston vahnembi voimattomien hoidai Nina F’odorovna Kuz’mina.
 • 05.03.2018
 • 84

Kalagen školan Sportolimpiad

Kalagen školas om hüvä tradicii — tehta uhokus ičeze Penen Sportoplimpiadan lapsile. Kut om hüvä, konz lapsed, opendajad da vanhembad mänetaba aigad ühtes da voiba märitas vägel erazvuiččiš sportroduiš: biatlonas, estafetas štarguil da huzaiduses reguzil. Kogonaižen kun lapsed rižoiba ičtaze todesižikš Mirun Olimpiadan sportmehikš. Kuverz’ äi hüvid melid, ilod da ihastust tob nece olimpiad kaikile.
 • 01.03.2018
 • 143

Carelia žurnualal 90 vuottu

Kevätkuul Karjalan yksi vahnembis yhteiskunnallizis kirjalližusjulguamolois Carelia aigulehti täyttäy 90 vuottu. Kaksikymme puolenke vuottu aigulehten piätoimittajannu oli Robert Kolomainen. Tänäpäi Carelia aigulehten piätoimittajannu on Armas Mašin. Minä pagizutin miehii lehten roindupäivän kynnyksel.
 • 27.02.2018
 • 119

Elävy hieru Kotkatjärvi

Täl kerdua myö yhtes teijänke kodvazekse pyörähtämmös Anuksen piirih Kotkatjärveh, tuttavummo tämän kylän rahvahanke da tiijustammo ongo igävy eliä nygöizel aijal Kotkatjärves.
 • 26.02.2018
 • 133

Hän eli meiden keskes. Nikolai Abramovan muštoks

Karjalan radion efiras mö pagižem vepsläižen runoilijan Nikolai Abramovan polhe. Nikolai Abramov om tutab äjile kurjutai. Jo kaks’ vot händast ei ole meidenke, no hän eläb meiden südäimiš da ičeze runoiš. Jo toižen voden Nikolai Abramovan muštoks tehtas čomad vastused. Kut mäni Nikolai Abramovan mušteht täl vodel Karjalan rahvahaližes kirjištos da kut se mäni Podporožje-susedlidnas, […]
 • 22.02.2018
 • 133

Karjalan Pyhät

Vieristän aigua Karjalan kanzallizes kirjastos piettih ”Karjalan pyhät” kniigan enzi-ildu. Suuri da čoma kniigu on kirjutettu kebjiehellendettäväl kielel. Karjalakse sen kiändi tundiettu runoniekku, kirjuttai da kiändäi Zinaida Dubinina. Tänpäi häi kerdou uvves kiännökses da sen merkičykses.
 • 21.02.2018
 • 174
Показать еще