Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Vladimir Lenin — Nevvostoliiton kuulužu valdivomies

22. päivy sulakuudu 149 vuottu tagaperin oli rodivunnuh Nevvostoliiton kuulužu poliitiekku, valdivomies, Ven’an sotsiualu-demokruattizen ruadopartien perustai da revol’utsien sytyttäi Vladimir Lenin. Nygöi rahvas hil’l’akkazin unohtetah Leninua da hänen ruadoloi, a äijät nuoret jo ei tietä, ken häi oli. Kerdu tänäpäi on Vladimir Leninan roindupäivy, myö mustelemmo tädä Ven’an muan kuulužua miesty, a avvuttau meile täs […]
 • 23.04.2019
 • 104

Rugojevan suarnat

15. sulakuudu olis täyttänyh 101 vuottu karjalan rahvahan kirjuttai Juakko Rugojev. Kirjuttajan käispäi ilmoile piäzi mondu hyviä runokniigua da prouzutevostu.Tänäpäi myö tahtommo ozuttua suuren kirjuttajan vie yhty puoldu -suarnoin kirjutandua.
 • 18.04.2019
 • 236

Kalevalan karjalaisuus

Tämä vuosi Karjalassa on Kalevalan vuosi…Kalevalasta kirjutetaa da paissaa ylen äijät…Meijen kuundelijoista vähä ken tiedäy ken oli August Alkvist da midä hjan kirjutti Kalevalasta da runoloista…tänäpäivänä siidä pagajamma neijen Kodirandazessa istoorikon Sergei Zaikovin kera.
 • 17.04.2019
 • 273

Karjalaine taloi

Ijän kaiken karjalazil ei olluh nimidä omembua armastu kodii. Sidä akkiloittih, gu piendy lastu, piettih puhtahannu da čomannu. Tänäpäi myö rubiemmo pagizemah karjalazis talolois. Kačommo mittuminnu net oldih ulgonpäi da sydämes, kui niilöi salvettih, a avvutetah meile sit filolougizien tiedoloin kandiduattu Olga Žarinova da Anuksen liygiläzien muzien ruadai Lydmila Tuttureva.
 • 15.04.2019
 • 185

Sven Lokko, Laila Hietamies

Meijen ildapaginassa myö kerroisimma tällä kerdua kirjailijasta, taitelijasta, viisahasta miellyttävästä ihmisesta Sven Lokosta… tänävuodena hjan olis täytän 95 vuotta… toisessa osassa ildapaginua meijen gostana on Laila Hietamies (Hirvisaari )tunnettu Suomessa dai meillä Karjalassa kirjailija!
 • 11.04.2019
 • 226

Ida Huovinen

Meijen tämänkerdazen Kodirandazen teemana vois olla «Vienan kansa muistelee..» I meijen Kodirandazella tänäpjänä muistelou vienälaine.. Uhtuosta syndyisin Ida Grigorjevna Huovini… kuunnelguo meidä!
 • 10.04.2019
 • 475

Kalevala livvin murdehel

Karjalas tämä vuozi on ilmoitettu Kalevalan vuvvekse. Tuhukuul rodih 170 vuottu Kalevalan uvvistetun painoksen ilmestyndäs. Kymmene vuottu tagaperin, se vuonnu 2009, ilmoile piäzi Kalevala eeposan kiännös livvin murdehel. Sen kiändäjänny on kotkatjärveläine naine, kirjuttai da kiändäi Zinaida Timofejevna Dubinina. Naine mielihyväl kerdoi omas ruavos da kiännöksen merkičykses karjalazien elaijas.
 • 09.04.2019
 • 189

Elias Lönnrotan roindupäiväkse

Terveh teile, hyvät kuundelijat. Teijänke on Nadežda Bukina. Iänen puoles minuu avvuttau Svetlana Belaja. Kučun kaikkii kuundelemah Kodirandaine kanualua. Huomei 217 vuottu olis täyttänyh suomelaine folkloristu, Kalevala-eeposan luadii Elias Lönnrot. Täl kerdua myö mustelemmo runohuon tutkijua da azummo pienen ekskursien hänen roindukohtah, Sammatis olijah pieneh mökkizeh. Kanualan toizes ozas myö pyörähtämmös Dessoilah. Sie Kalevalan päiviä […]
 • 08.04.2019
 • 168

Marija Semjonovna Mironovale 90 vot

Täl vodel, 6. päiväl sulakud, Marija Semjonovna Mironovale om jubilei. Čomale vepsläižele akale täudub 90 vot. Tämbei Marija Semjonovna zavodib starinoita meile ičeze elo-ozas, johtutab kanzad da Šimjärv’- kodikuläd. (Pala 1)
 • 05.04.2019
 • 276

Janne Saarikivi, Annikki Paasanen karjalan kielesta

Meijen ildaKodirandazessa myö pagajamma kielestä…karjalan kielesta…meijen gostina ollaa tällä kerdua Helsingin yliopiston professori Janne Saarikivi ja Helsingin yliopiston doktorantti Annikki Pasanen
 • 04.04.2019
 • 283
Показать еще