Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Ket ollaa rusit?

Meijen ohjelmassa myö pagajamma sanasta «RUS»…
 • 12.12.2018
 • 197

R.Lardon pitkän kerdomuksen II oza

Kezän aigua vepsäläzet lugijat suadih kädeh uvven Veres tullei- almanuahan. Sih oli painettu vepsän kielel kiänettylöi Raisa Lardon pitkän kerdomuksen ozii. Taričemmo teijän kuunneltavakse ozan Raisa Lardon kirjutuksespäi. Lugijannu on Kodima- lehten toimittai Galina Baburova.
 • 12.12.2018
 • 111

Pagin Svetlana Kondratjevanke (II oza)

Täl kerdua myö jatkammo paginua karjalan kielen opastajan Svetlana Kondratjevanke, pagizemmo hänenke karjalan kielen kurssilois da tuttavummo lähembi erähien kurssiniekoinke.
 • 10.12.2018
 • 155

Pajokeraine-festival’

Äjak lahjakahid lapsid om vepsän mal! Jogahižel vodel kaik hö kerazihe Pajokeraine-festivalile, Šoutarv’-posadas. Täl-ki vodel lapsed lahoičiba kaikile ičeze čomid karguid da pajoid vepsän kelel.
 • 07.12.2018
 • 459

Opastaja Olga Gorshkova

Meijen Kodirandazella tänäpäivänä on Petroskoin yliopiston suomen ta karjalan kielen opastaja vienankarjalaine Olga Gorshkova…omalla sukunimella Lettijeva….miellyttävie muistelmie lapsuuvvesta, omasta ämmöstä, omasta ruavosta ta kaunista karjalua kuulettä työ tällä kertua…
 • 05.12.2018
 • 236

Uuzi Verez tullei — al’manuahu (R.Lardon pikty kerdomus)

Kezän aigua vepsäläzet lugijat suadih kädeh uvven Verez tullei- al’manuahan. Sih oli painettu vepsän kielel kiännettylöi Raisa Lardon pitkän kerdomuksen ozii. Taričemmo teijän kuunneltavakse hänen kerdomuksen tostu ozua. Lugijannu on Kodima- lehten toimittai Galina Baburova.
 • 04.12.2018
 • 123

Vanhat suomalaiset mestarit äänessä

Arto Rinteen toimittamassa musiikkiohjelmassa kuunnellaan takavuosien suomalaisten suosikkilaulajien kappaleita. Äänessä ovat Veikko Lavi,Tapio Rautavaara,Jukka Kuoppamäki, Kirka ja Irwin Goodman.  
 • 03.12.2018
 • 136

Ongo karjalan kielel tulii aigu? (pagin S.Kondratjevanke)

Vuozi 2019 Ven’al on sanottu rahvahienvälizekse kandurahvahien kielien vuvvekse. Ongo karjalan kielel tulii aigu da mittumas tilas se on nygöi – opimmo tänäpäi miettie yhtes opastusalan kunnivoitetun ruadajan, karjalan kielen opastajan Svetlana Kondratjevanke.  
 • 03.12.2018
 • 134

Lydmila Vladimirova. Muistelmie

Meijen vierahana tällä kerdua Kodirandazella on Ljudmila Vladimirova.. Salminiskan kylästa syndyisin… hjan kirjuttelou pienie juttuja omasta eloksesta… siidä kertou meillä tänäpjänä… tulkuo kuundelmaa!
 • 28.11.2018
 • 268
Показать еще