Lähtin minä Läkköiläh

«Lähtin minä Läkköiläh» on programmu Karjalan paikannimilöih da karjalazih sugunimilöih näh. Paikannimethäi voijah äijän midä sanelta kodirannan mennyös aijas, rahvahis, ket elettih tiä sadoi vuozii tagaperin. Kuda roduu, kuda suguu -rubriekas saneltah karjalazien sugunimilöin merkičykses. Programman lopus on Tiijän juuret, tiijän jället -nimine kaččojien tiedokilbu. Programmua luajitah yhtes Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da istourien instituutan da Petroskoin valdivonyliopiston paikannimistöntutkijoinke. Programmua ozutetah kerran kuus jälgimäzenny nellänpiän. Kyzymyksii da toivomuksii sego vastavuksii tiedokilvan kyzymyksih vuotetah sähköpoštuadressih paikannimet@yandex.ru

Программа «Родные сердцу имена» рассказывает зрителям о происхождении карельских топонимов и фамилий. Именно в географических названиях скрыты история нашего края, жизнь народа много веков назад. Рубрика «Какого роду-племени» раскрывает секреты происхождения фамилий. А викторина «Знаю досконально» проверит вашу эрудицию. Программа создаётся при сотрудничестве учёных-топонимистов ИЯЛИ КНЦ РАН и ПетрГУ.  Программа выходит в последний четверг каждого месяца. Свои вопросы, пожелания и ответы на вопросы викторины присылайте на электронную почту paikannimet@yandex.ru

 • Родные сердцу имена 🏡 UHTUA

  Lähtin minä Läkköiläh -ohjelma Uhtuon paikannimilöistä. Viktor Melentjev kertou Uhtuon kylänosista ta selittäy niijen paikannimijä 🏡 #родныесердцуимена@viestitkarjala
  • 26.06.2019
  • 619
 • На Туксе речке 🏡 Lähtin minä Läkköiläh

  «Родные сердцу имена». На Туксе речке 🏡 Lähtin minä Läkköiläh. Tuuksenjoven randažil #родныесердцуимена@viestitkarjala
  • 30.05.2019
  • 758
 • Родные сердцу имена 🏡 Tuuksenjoven randažil

  «Родные сердцу имена» На Туксе речке. Фамилии Тетчиев и Чеччуев. На карельском и финском языках с субтитрами на русском. Lähtin minä Läkköiläh. Tuuksenjoven randažil. Teččijev da Čeččujev -sugunimet. Karjalan da suomen kielel. #родныесердцу…
  • 25.04.2019
  • 1279
 • Родные сердцу имена 🏡 Savinovo

  «Родные сердцу имена». Деревня Савиново и окрестности 🏡 Lähtin minä Läkköiläh -ohjelmassa lähdetään Prääsän piirin Heččulan eli Savinovon kylään ja kerrotaan Vällijev ja Värijev -sukunimistä 🌲 #родныесердцуимена@viestitkarja…
  • 01.02.2019
  • 1710
 • Родные сердцу имена 🏡 Salminiškas Ala-Salmih

  Uusi Lähtin minä läkköiläh -ohjelma on kuvattu kesällä Prääsän piirin Salmenniskassa ja Ala-Salmen kylässä. Kumpikin kylä sijaitsee Suoju-joen suussa. Kuda roduu, kuda suguu -rubriikissa kerrotaan miten Muilatshov, Grafov ja Shottujev -suku…
  • 29.11.2018
  • 1039
 • Родные сердцу имена: Kiviniemi

  Родные сердцу имена 🏡 Kiviniemel, lieterannal На каменном мысу, на песчаном берегу…
  • 25.10.2018
  • 867
 • Родные сердцу имена 🏡 Šondajoven suus

  «Родные сердцу имена». На усть Шонды реке. (Улялега, Соддер и Шотозеро). Фамилия Боттарев. На карельском и финском языках с субтитрами на русском. 🌲 Lähtin minä Läkköiläh. Šondajoven suus. D’ovenkylä, Sodder da Šotdärvi. Botta…
  • 27.09.2018
  • 929
 • Родные сердцу имена 🏡 RUPČOI

  Lähtin minä läkköiläh -ohjelmassa lähdetään Rubtshoilan kylään. Samalla saadaan tietää Gordejev ja Burtsov -sukunimien juurista. 🏡 Отправимся в деревню Рубчойла в передаче «Родные сердцу имена». Также узнаем о происхождении фамилий …
  • 01.06.2018
  • 746
 • Родные сердцу имена 🏡 KORZU

  «Родные сердцу имена». Корза. 🏡 Lähtin minä Läkköiläh. Korzu on Siämärven čupun kaunehimii kylii, hos tiä ei ole järvie eigo jogie. Kylä kuuluu Karjalan histouriellizien kylien joukkoh, ku tiä on äijy ennevahnallistu suurdu karjalas…
  • 30.04.2018
  • 974
 • Родные сердцу имена 🏡 ŠTEKKI

  «Родные сердцу имена». Щеккила. Фамилия Чаккоев. На карельском и финском языках с субтитрами на русском. 🏡🌲 Lähtin minä Läkköiläh. Štekki. Čakkojev-sugunimi. Luadinuh Ol’ga Ogneva. Karjalan da suomen kielel.
  • 05.04.2018
  • 885
Страница 1 по 3123 »