Aunuksen muistomerkit

  • от редакции
  • 25.10.2016
  • 709

Aunus on yksi vanhemmista Karjalan elinpaikoista. Siitä tiijettih vielä vuotena 1137. Silloin Aunuksen maita mainittih Novgorodin asiepapereissa. Niistä ajoista sielä oli äijän suurie istoriallisie tapahtumie. Eryähistä niistä voijah kertuo Aunuksen muistomerkit.

Олонец один из самых древних населённых пунктов Карелии. О нём было известно в 1137 году. Впервые эти земли упоминаются в новгородских источниках. В Олонце очень много памятников, которые могут рассказать о событиях из истории Олонца.