Jänöit eletäh Kižin suarel

  • от редакции
  • 14.05.2020
  • 909

Jänöit eletäh Kižin suarel

Midä vähembi rahvastu, sidä enämbi jänöydy juoksendelou Kižin suardu myöte. Sinne pitkykorvat piästäh jiädy myöte lähisuarilpäi. Erähät jänöit miellyttih Kizin suareh da jiädih elämäh sinne. Suarel net kylläl juoksendellah, lämmitäh päivypastol sego syvväh veresty heiniä. Kiži-muzien ruadajaii Oleg Skobelevua da Jelena Titovua lykysti ottua fotokuvua da videodu. Kačommo net yhtes!