Kalevalainen nainen voitti Kyykkä -kilpailun Moskovassa

  • от редакции
  • 23.08.2016
  • 698

Ennein vanhah kyykkyä pelattih kylissä, nyt sitä pelatah kansainvälisellä tasolla. Kalevalan kyykkä pelin kehittäjä ta Otava joukon peluaja — Žanna Tikkanen vasta palasi semmosista kilpailuista.
Раньше в кюккя играли в деревнях, а теперь и на международном уровне. Жанна Тикканен приняла участие в международных соревнованиях в Москве и вернулась с победой!