Karjalan kielen kodi ei sua valdivonabuu

  • от редакции
  • 07.12.2020
  • 413

Karjalan kielen kodi on yhtymys, kudai kehittäy da opastau karjalan kieldy da ruadau kaikkien karjalazien puoles. Kaheksa vuottu yhtymys on ruadanuh ilmai valdivon abuu. Sidä autettih jengal Karjalan kielen koin dovarišat. Nygöi Karjalan kielen koile pidäy valdivonabuu oman ruavon jatkandah: karjalazen kielipezän piendäh, karjalan kielen metodistan palkan maksandah sego muaveron pienendämizeh. Kirjaine sih niškoi oli työtty tazavallan ei tazoloin vallanpidäjil. Vastavukset on jo suadu. Kanzallizen poliitiekan ministerstvas loittuopäi piettih vastavus, kus paistih, kui voibi nygözis ololois auttua Karjalan kielen kodii. Mitbo ollah vastavuksen tulokset da suaugo Karjalan kielen kodi valdivonabuu omah ruadoh, meile saneli yhtymyksen paginanvedäi Ol’ga Gokkojeva.